Maastricht krijgt nieuwe opvang voor verslaafden

MAASTRICHT, 16 SEPT. De gemeente Maastricht gaat in het stadskantoor schuin achter het stadhuis een noodopvang voor drugsverslaafden inrichten.

In het souterrain zal een lokaal van honderd vierkante meter, dat nu nog in gebruik is om ambtenaren te leren omgaan met computers, geschikt worden gemaakt voor de opvang van Maastrichtse drugsgebruikers. Dat heeft burgemeester Ph. Houben vanmorgen bekendgemaakt.

Sinds de sluiting van het zogenoemde 'junkenparkje' op 14 juli zwerft een groep van circa zestig drugsgebruikers door de stad. Zolang die groep niet van de straat af wordt gehouden, blijft volgens de burgemeester het gevaar bestaan dat de drugshandel zich op nieuwe plaatsen zal gaan concentreren: “Hier in het stadskantoor kunnen ze tot rust komen. Ze krijgen een kop koffie, een eenvoudige maaltijd, ze kunnen televisie kijken, een douche nemen of een CAD-medewerker spreken.”

De opvang is bedoeld voor maximaal zes maanden, daarna verhuist het centrum naar een ander tijdelijk onderkomen naast het politiebureau aan de Prins Bisschopsingel.

Intussen werkt de gemeente aan een wijziging van het bestemmingsplan voor het zuidelijk deel van de binnenstad om daar een definitieve behuizing voor de dagopvang te vestigen. Eerdere pogingen om daar een opvang voor drugsgebruikers te vestigen stuitten vorige maand op bezwaren van buurtbewoners, die de plannen met succes bij de rechtbank aanvochten. Burgemeester Houben beloofde vanmorgen uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het aanwijzen van de definitieve plaats van vestiging.

Het openbare-orde bevel dat de afgelopen twee maanden is gehanteerd om de 'drugstoeristen' uit de stad te weren heeft volgens Houben het gewenste resultaat opgeleverd.

Van de duizend tot vijftienhonderd drugsgebruikers die iedere dag vooral vanuit België en Frankrijk naar Maastricht kwamen om vooral harddrugs te kopen en vaak ook openlijk te gebruiken, zijn er naar schatting honderd over. De gemeenteraad heeft op 6 september ingestemd met een wijziging van de algemene politieverordening die de politie de mogelijkheid geeft om overtreders van de Opiumwet een straatverbod op te leggen. Daarvan is tot nu toe geen gebruik gemaakt omdat de politie een gewenningsperiode in acht neemt. Die loopt vandaag ten einde, liet burgemeester Houben vanmorgen weten.