Loterij fietsende ambtenaren

ROTTERDAM, 16 SEPT. Tilburgse gemeente-ambtenaren zullen aanzienlijk meer moeten gaan betalen om hun auto bij hun werk te parkeren. Degenen die op de fiets naar kantoor komen doen mee aan een loterij en kunnen fietsen en fietsvakanties winnen. Wel raken ze hun zogeheten schoon-vervoerpremie van 250 gulden per maand kwijt.

Met deze voorstellen wil het college van burgemeester en wethouders het autogebruik van de ambtenaren verder afremmen en het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren. Twee jaar geleden zetten Tilburg de eerste stappen op dit gebied met het zogeheten kilometerreductieplan. Omdat dit onvoldoende effect had, worden de maatregelen verder aangescherpt.

Volgens het kilometerreductieplan krijgen ambtenaren die op de fiets of met het openbaar vervoer naar hun werk komen een premie van 250 gulden. Dat kostte de gemeente veel geld, want het bleek dat al een aanzienlijk deel van de ambtenaren op die manier naar hun werk kwamen. De kosten liepen verder op doordat de fiscus vond dat de premie loon was, en de gemeente er dus ook belasting over moest betalen. In 1993 kostte de schoonvervoerpremie de gemeente een kleine vier ton. Volgens hetzelfde plan moesten ambtenaren die met de auto naar het werk kwamen voortaan 250 gulden per jaar betalen voor een parkeerplaats.

Een groot succes werd het niet. Beide maatregelen leidden er al met al toe dat 34 ambtenaren inmiddels de auto laten staan en de fiets nemen. En een carpoolproject, waarvoor de gemeente vorig jaar de Nationale Carpool Award kreeg, werd evenmin een succes. De carpoolpremie wordt dan ook weer afgeschaft. Omdat de gemeente wel wil doorgaan met het pogen het aantal autokilometers terug te dringen en meer mensen uit de auto te krijgen, hebben B en W nu een nieuw bedrijfsvervoerplan aan de raad voorgelegd met verdergaande maatregelen.

Doel blijft om elke dienst het aantal autokilometers in 1996 met tien procent te laten vermnderen, ten opzichte van 1992. Hoe men dat doet wordt nu aan de diensten zelf overgelaten. Voorts stelt het college voor om het parkeergeld voor ambtenaren in eerste instantie te verhogen tot 400 guden, en op termijn tot 750 gulden. Een parkeerplaats kost de gemeente 750 gulden per jaar, dus op dit moment wordt het ambtelijke parkeren nog ruim gesubsidieerd.

De gemeente zal carpoolen wel blijven stimuleren. Men hoopt dat het door de verhuizing van enkele diensten naar de binnenstad makkelijker wordt carpoolers bijeen te brengen. Daartoe zal een carpoolbank worden opgezet. Automobilisten die collega's meebrengen krijgen voortaan korting op het parkeergeld. Collegeleden vallen onder dezelfde regeling als ambtenaren. Raadsleden krijgen echter vijftig procent korting op het parkeergeld, omdat ze niet elke dag op het stadhuis hoeven zijn.