Leraren krijgen kans op opfriswerk

DEN HAAG, 16 SEPT. Leraren krijgen de gelegenheid maximaal twee jaar ander werk te doen. Ze houden hun rechtspositie en krijgen de garantie dat ze daarna kunnen terugkeren op hun oude werkplek.

Dit zogeheten Wisselwerk-project is het eerste initiatief dat voortkomt uit adviezen van de commissie-Van Es. In haar vorig jaar gehouden onderzoek naar de toekomst van het leraarschap signaleerde de commissie gebrek aan mobiliteit onder het onderwijspersoneel. Onrustbarende vergrijzing van het personeelsbestand, klachten van vele leraren die te lang geen nieuwe gezichten zien en het gevoel hebben in een fuik te zitten, zouden leiden tot ziekte en arbeidsongeschiktheid, zo werd minister Ritzen (onderwijs en wetenschappen) duidelijk gemaakt. Deze reageerde door het zogenoemde Forum Vitaal Leraarschap een project te laten opzettendat onderwijspersoneel in staat moet stellen te rouleren en het beroep van leraren aantrekkelijker moet maken.

Voor leraren die genoeg hebben van hun baan maar geen ontslag willen nemen, kan het Wisselwerk-project uitkomst bieden. Mits ze toestemming hebben van hun school kunnen ze zich bij Wisselwerk inschrijven, waarna bemiddelaars op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Dat kan een Nederlandse onderwijsinstelling of bedrijf zijn, maar ook een buitenlandse. Op hun nieuwe werkplek mogen de docenten maximaal twee jaar blijven, daarna moeten ze terug naar hun oude klaslokaal. De tijdelijke werkgever dient het salaris voor zijn rekening te nemen, maar kan dat bij de uitlenende school declareren. De juridische postitie van de leraren wordt veilig gesteld door wijzigingen in het Rechtspositiebesluit. Zodoende weten de onderwijzers zeker dat ze hun salaris behouden, aldus Verbeek. Wanneer een docent in vaste dienst van zijn nieuwe werkgever wil blijven, moeten de betrokken partijen het zelf zien eens te worden.

Projectcoördinator G. Verbeek gaat vooralsnog uit van tweehonderd geslaagde bemiddelingen in het eerste jaar, oplopend tot twaalfhonderd in het derde. Zowel onder docenten als directies is de belangstelling voor Wisselwerk groot, vertelde hij gisteren bij de presentatie. Onderzoek in opdracht van het ministerie wees uit dat 69 procent van de leraren en 83 procent van de directieleden serieuze belangstelling heeft. Hoewel de precieze vorm van het project ten tijde van het onderzoek onbekend was, verwacht Verbeek weinig obstakels. De respondenten, van wie het merendeel aan hun interesse voorbehouden verbond, wisten nog niet hun rechtspositie niet verandert. Verbeek benadrukte dat het voor schoolleiders geen zin heeft “de hakken in het zand te zetten”. Directies en besturen moeten volgens hem realiseren dat, als ze Wisselwerk negeren of afwijzen, ze de rekening binnen enkele jaren gepresenteerd krijgen.