'Leider Haïtiaanse junta wil onderhandelen over aftocht'

PORT-AU-PRINCE, 16 SEPT. De militaire junta van Haïti zou hebben laten weten te willen onderhandelen over een vrije aftocht in het zicht van een Amerikaanse militaire invasie. Dat heeft de voormalige premier van Jamaica, Edward Seaga, gisteren gezegd.

Seaga zou benaderd zijn door “een tussenpersoon uit de nabijheid van legerleider Cédras”, zei hij vannacht. Volgens de tussenpersoon zou de junta bereid zijn af te treden als dat “zou leiden tot overeenkomst om niet door te gaan met de invasie en en een belofte om geen maatregelen te nemen tegen de zeshonderd belangrijkste medestanders van het regime”, aldus Seaga.

In een vraaggesprek voor de televisie, voorafgaand aan de toespraak van president Clinton, zei Cédras te hopen op “een dialoog waarin, voor het eerst, onze kant van het verhaal gehoord kan worden”.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken weigerde het bericht van Seaga te bevestigen of ontkennen, maar herhaalde de Amerikaanse eis voor een onvoorwaardelijk vertrek van de junta. De Verenigde Staten hebben opnieuw laten weten in te zullen stemmen met het vertrek van de junta naar een ander land, waar zij - in het bezit van hun vergaarde rijkdommen - kunnen genieten van “een gouden ballingschap”.

Geruchten over een mogelijke scheuring binnen de junta tussen enerzijds politiechef Michel Fran çois en anderzijds generaal Cédras en stafchef generaal Philippe Biamby zijn niet verder bevestigd.

Een Amerikaans militaire vliegtuig heeft gisteren boven Port-au-Prince zes containers afgeworpen aan parachutes waarin zich onder meer transistorradio's bevinden. Een deel van de lading radiootjes zou in beslag genomen zijn door medestanders van het militaire bewind in Haïti. Hoe de radiootjes gedistribueerd zouden moeten worden, is onduidelijk. President Clinton heeft eerder deze week toestemming gegeven voor het uitvoeren van heimelijke operaties in Haïti. De Amerikaanse wereldomroep, The Voice of America (VOA), zendt vanaf vannacht uit in het Creools. Dat is de moedertaal van het merendeel van de Haïtianen. De eerste VOA-uitzending in het Creools was de - simultaan vertaalde - toespraak van president Clinton.

De aanstaande invasie heet geleid tot een verhoogde spanning aan de grens met de Dominicaanse Republiek, waarmee Haïti het Caraïbische eiland Hispaniola deelt. De Dominicaanse Republiek zegt maatregelen genomen te hebben om een massale uittocht van Haïtianen tijdens een invasie te voorkomen. Veel bewoners van het grensgebied aan Dominicaanse zijde zouden de vlucht hebben genomen.

Een Amerikaanse invasie in Haïti zal worden gadegeslagen door honderden buitenlandse journalisten. Vanuit de Dominicaanse Republiek zijn de afgelopen dagen grote aantallen schrijvende en televisiejournalisten Haïti binnengekomen. Alleen al het persbureau Associated Press heeft veertien verslaggevers in Haïti. Het Pentagon heeft gezegd te zullen “zorgen voor de veiligheid van de verslaggevers”. Zij zullen waarschijnlijk moeten wereken in zogeheten pools, groepen van door loting geselecteerde journalisten die hun materiaal moeten delen met degenen die geen deel uitmaken van een pool. Dit sytseem werd voor het laatst tijdens de Golfoorlog toegepast.