Kamer eens met tien dagen cel voor verdachte

DEN HAAG, 16 SEPT. Verdachten van misdrijven mogen tien dagen in een politiecel worden vastgehouden zolang het cellentekort in strafinrichtingen niet is opgelost. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat in principe akkoord met dit plan van het kabinet.

Justitie wil verdachten tien dagen in een politiecel kunnen opsluiten om te voorkomen dat verdachten naar huis moeten worden gestuurd. Een langere periode is volgens de fracties van PvdA en D66 onaanvaardbaar. Op dit moment bestaat in de verschillende arrondissementen geen eenduidigheid over de lengte van de detentie in politiecellen. In sommige arrondissementen kunnen verdachten vijftien dagen worden vastgehouden.

Volgens het wetsvoorstel kunnen verdachten “in bijzondere omstandigheden” langer dan tien dagen worden vastgehouden. De Kamer wil van minister Sorgdrager weten welke omstandigheden de overschrijding van die termijn rechtvaardigen.

De fractie van D66 wil verder weten hoe Justitie de politiecellen denkt te verbeteren. Op dit moment zijn de meeste cellen op politiebureaus ongeschikt voor een langere detentie. Volgens het departement kunnen de cellen met een investering van 25.000 gulden per complex worden aangepast. De Kamer denkt dat daar veel meer geld voor nodig is. D66-woordvoerder Dittrich: “Voor het ombouwen van één politiecel tot een ruimte waarin een verdachte langere tijd kan verblijven heb je waarschijnlijk al meer nodig dan het bedrag dat Justitie beschikbaar wil stellen voor het hele complex. Gezien de financiële zorgen van het ministerie kan dat een groot probleem opleveren.”

De Tweede-Kamerfracties zijn verder bezorgd over herhaalde beweringen van ambtenaren van Justitie dat het cellentekort in strafinrichtingen ook na 1996 zal voortbestaan. Het departement ging er tot nu toe vanuit dat met de 12.000 cellen die binnen een jaar in Nederland beschikbaar zijn het capaciteitsgebrek voor het grootste deel is opgelost.