Foto

Foto: AMSTERDAM - Het bier kostte gisteravond tussen negen en elf uur in het drijfnatte Amsterdam één gulden per glas, mits buiten opgedronken. Overal in het centrum klonk live-muziek op overdekte podia. Met de door de brouwerijen gesponsorde actie 'Amsterdam van binnen uit' wilden de uitbaters de gemeenteraadsleden ervan overtuigen dat vrije sluitingstijden, een soepeler terrassenbeleid en wat meer decibellen de aantrekkelijkheid van de stad verhoogt. Voor de raadsleden was het vooral een gezellig avondje uit. De tegenstanders van ruimere sluitingstijden bleven tegen, voorstanders bleven voor en de twijfelaars bleven twijfelen.

Onder leiding van een fanfarekorps trok een twintigtal raadsleden - met gele trui en gele paraplu - vanaf café Dantzig op het Waterlooplein door de stromende regen naar het Rembrandtplein. Het korps maakte in de kroegen elke conversatie onmogelijk. Wie wilde praten ging naar buiten. Onder het afdakje van het café Heeren van Aemstel zei A. Schutte (GroenLinks) dat haar partij verdeeld is over de sluitingstijden. “De geluidsoverlast weegt zwaar binnen onze fractie.” Haar partijgenoot C. Hulsman twijfelde: “Voor mij is de kwestie net een weegschaal. Vanavond ben ik geneigd de ondernemers gelijk te geven, maar als ik volgende week in een wijkcentrum ben, slaat de balans door naar de andere kant.”

Het college van B en W zal in november aan de raad voorstellen om de sluitingstijd voor de meese café's met een uur te verlengen tot drie uur 's nachts en in het weekeinde (inclusief donderdag) nog een uur langer. CDA-fractievoorzitter F. Spit zal tegen het voorstel stemmen. “Ik ben hier omdat ik ben uitgenodigd, maar ik mis de argumenten bij de ondernemers. Dat Amsterdam op de lijst van toeristensteden zakt, heeft hier niets mee te maken. In toeristensteden als Berlijn, Parijs en Londen is alles veel eerder gesloten dan hier. Twee uur is voor mij de uiterste grens.” A. Grewel (PvdA), met hond Vladdi aan het lijntje, is nog stelliger: “De ondernemers krijgen hun zin niet”. VVD en D66 zijn voor vrije sluitingstijden. D66-raadslid R. ten Have vindt dat “Amsterdam een stad is met zoveel mogelijkheden dat het zonde zou zijn ze niet allemaal te gebruiken”. (Foto Robbert Slagman)