Foto

Foto: NIJMEGEN - De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek wil dat het Kops Plateua in Nijmegen de status van archeologisch monument krijgt. In dat gebied zijn resten uit de vroeg-Romeinse tijd van Keizer Augustus tot 69 na Christus (na de dood van Keizer Nero) bewaard gebleven. De resten van een groot houten militair hoofdkwartier zijn blootgelegd. Volgens de wetenschappers van de ROB betekent dat, dat in Nijmegen lange tijd het hoofdkwartier van het hele Romeinse Rijnleger gevestigd moet zijn geweest. (Foto NRC Handelsblad / Freddy Rikken)