FNV-bond: consument vindt verlenging van winkeltijd niet nodig

ROTTERDAM, 16 SEPT. De Nederlandse consument vindt het “absoluut niet noodzakelijk” dat de winkels dagelijks langer kunnen openblijven. Wel wil een overgrote meerderheid dat er een tweede koopavond bijkomt. Die conclusies kunnen volgens de Dienstenbond FNV worden getrokken uit een door Interview verricht onderzoek naar de winkelbehoeftes in Nederland.

De Dienstenbond FNV, die de enquête heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de kabinetsplannen om de huidige Winkelsluitingswet te verruimen, ziet in de resultaten bewijs genoeg om een volledige liberalisering als onnodig te bestempelen. Dat bijna veertig procent van de ondervraagden een volledig vrije winkelsluiting wel wenselijk noemt en dat helft de hiervan het noodzakelijk acht - zelfs als dat zou betekenen dat de prijzen met drie procent zouden stijgen - legt bij de bond niet voldoende gewicht in de schaal. “Wenselijkheid is zo betrekkelijk, iedereen wil ook wel mooi weer”, zegt bestuurder L. Voormeulen. Hij geeft onmiddellijk toe dat de groep consumenten die meer vrijheid wil niet verwaarloosbaar is, “maar wij wilden het beeld van de Consumentenbond en de politiek nuanceren dat iedereen die wens heeft”.

Hoewel de bond in haar toelichting eerst betoogt dat de Nederlandse consument geen behoefte heeft aan langere winkeltijden - omdat steeds meer mensen in deeltijd werken bijvoorbeeld - blijkt uit de enquête dat 75 procent van de ondervraagden graag een ruimere regeling wil. Volgens de Dienstenbond is een tweede koopavond echter voldoende om aan die wens tegemoet te komen, zeker als die twee koopavonden regionaal gezien over de week worden gespreid. Door in het centrum andere avonden aan te houden dan in de buitenwijken kunnen consumenten zo toch vier avonden per week in de winkels terecht. Ook zouden gemeentes de vestiging van avondwinkels moeten stimuleren. “Dat zou de service kunnen geven aan de klant en het personeel is er niet of maar beperkt de dupe van”, aldus de Dienstenbond.

Dat een ruimere openstelling van de detailhandel de werkgelegenheid zou kunnen vergroten, is volgens de bond uit de lucht gegrepen. “Ketens als Albert Heijn zullen hun personeel nog efficiënter in gaan plannen. Ik denk dat zoiets op den duur alleen maar banen kost”, zegt Voormeulen.

Ter voorbereiding op de kabinetsplannen is de FNV Dienstenbond deze maand ook begonnen met het peilen van de reacties van het personeel. Hoewel van een massale opkomst op die bijeenkomsten nog geen sprake is, blijkt volgens de bond dat de werknemers tegen een verruiming blijven. De Dienstenbond tekent daarbij zelf al aan dat slechts een deel daadwerkelijk verzet wil plegen. “Het personeel gaat erin berusten. Ze zijn die steeds terugkerende discussie ondertussen ook een beetje zat”, zegt Voormeulen.