Flinke opleving Smit Internationale

Sleepvaart- en bergingsbedrijf Smit Internationale in Rotterdam heeft zijn winst in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk weten te vergroten. Het netto resultaat na belastingen kwam uit op 3,1 miljoen gulden. In dezelfde periode van vorig jaar werd een verlies geleden van 0,7 miljoen gulden. Over 1993 als geheel boekte de onderneming een winst van 1,4 miljoen gulden. Smit rekent voor de tweede helft van dit jaar op een verdere resultaatsverbetering.

De stijging is volgens Smit te danken aan verbetering van het resultaat bij niet-geconsolideerde deelnemingen. Verder speelden de lagere rentelasten een rol.