Experimentele wijk van Amersfoort onder water

AMERSFOORT, 16 SEPT. De architect had het nog zo mooi bedacht. Het gezamenlijk vooraanzicht van zijn 37 huizen in de experimentele, waterrijke woonwijk Kattenbroek in Amersfoort gelijkt op de Zeeuwse waterkering. Dat de bewoners ervan aan de achterzijde echte zandzakken nodig hebben om het water te keren lag echter niet in de planning. Des duivels zijn ze dan ook, de bewoners van deze koopwoningen die na het noodweer van de afgelopen nacht hun huizen voor de tweede maal sinds de oplevering vorig jaar moesten laten leegpompen. “Bij elke stortbui is het raak”, zegt M. Riemslag, bewoner van een van de huizen. Zuchtend haalt hij een luik bij de voordeur weg en legt een zwart watergat open: “Dit hoort een kruipruimte te zijn”. Bij Riemslags buren is vannacht voor de tweede maal een marmoleum-vloerbedekking vernield. Enkele huizen verder wijst een verbolgen J. Kerpel, voorzitter van de bewonersvereniging, naar een roostertje van vier bij negen centimeter in het doorweekte cement voor zijn garagedeur. “Een motrooster hadden ze ons beloofd, een opvangbak voor alle regenwater. Dit is het.” Achterin de garage staan de spullen opgestapeld die hij vannacht voor het rijzende water heeft weten te redden. “Het is toch te gek”, zegt een andere bewoner, “ik kan niet eens een weekend weg zonder met zorg het weerbericht af te luisteren.”

In de wijk Kattenbroek, Amersfoorts woningbouwtrots, staan de meest vreemdsoortige en exceptionele bouwsels bij elkaar. De 37 woningen aan de straten Kragge en Langhuizen behoren eigenlijk nog tot de minder opvallende huizen. Ze zijn vier verdiepingen hoog, aan de voorzijde hebben ze een terras aan een grachtje. De onderste bouwlaag, waarin een garage en de keuken zijn gelegen, ligt een meter onder straatniveau. Volgens de bewoners heeft de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente Amersfoort de aannemerscombinatie die de woningen bouwde al gewaarschuwd een halve meter hoger te beginnen met de bouw, maar heeft deze zich van die raad niets aangetrokken. De kruipruimten staan bijna continu onder water. De bewonersvereniging gaat nu een rechtszaak aanspannen tegen de aannemer, die tot nog toe weigerde in te gaan op de klachten van de bewoners. Ook de gemeente Amersfoort krijgt van de bewoners de wind van voren: volgens hen laat namelijk ook de waterafvoer in de wijk Kattenbroek te wensen over. Vannacht hadden niet alleen de bewoners van de Kragge en Langhuizen wateroverlast, maar ook elders moesten kelders en kruipruimtes worden leeggepompt. “Wonen aan het water heet het hier”, schampert Riemslag, “wonen in het water kun je beter zeggen.”

”De riolering kan het gewoon niet aan”, vertelt J. Dols, voorzitter van een speciaal ingestelde technische commissie en eveneens bewoner van de wijk. “Er zijn hier huizen met borrelende toiletten en de putjes op straat lopen steeds over. De gemeente heeft ons nu een extra pomp op de riolering beloofd, maar daar hebben we nog niets van gezien.”

Een woordvoerder van de gemeente Amersfoort ontkent nadrukkelijk dat de riolering in Kattenbroek niet op haar taak berekend is. “De wateroverlast in Kattenbroek is incidenteel. De technici die de wijk gebouwd hebben zitten hier op het stadhuis en die hebben de zaak bekeken en geconcludeerd dat ze echt niets fout hebben gedaan. Tegen zo'n stortbui als vannacht is gewoon geen kruid gewassen. Die zou in elke gemeente voor overlast zorgen.” Aan een extra pomp voor de riolering wordt desalniettemin gewerkt. Maar die zal, zo verzekert de woordvoerder, alleen dienen om het probleem van de borrelende toiletten op te heffen.

Ook in het naburige Soest is vannacht door het noodweer grote waterschade aangericht. De brandweer moest 55 maal uitrukken om ondergelopen kelders en andere ruimten leeg te pompen. De machinekamer van het zwembad Aqua Indoor liep onder. De schade wordt geschat op minimaal 2,5 miljoen gulden.