Curaçao sluit contract met Venezuela over huur van raffinaderij

WILLEMSTAD, 16 SEPT. Tegen heug en meug hebben het Antilliaanse parlement en de Eilandsraad (gemeenteraad) van Curaçao deze week ingestemd met het enkele weken geleden bereikte 'dubbelakkoord' over de toekomst van Isla, de voormalige Shell-raffinaderij. De Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA en een Curaçaose delegatie bereikten na lang onderhandelen overeenstemming over een nieuw huurcontract, gekoppeld aan een ingrijpend moderniseringsplan voor Isla, dat de raffinaderij niet alleen technisch maar ook qua milieu-prestaties een beter aanzien moet geven.

Dat plan gaat PdVSA en de Antilliaanse overheden de komende tien jaar 600 miljoen dollar aan investeringen kosten. De Venezolanen nemen de technische modernisering voor hun rekening om de oude raffinaderij meer rendabel te maken, Curaçao betaalt 110 miljoen dollar aan milieu-investeringen. Maar niet alleen bij de milieubeweging op het eiland heerst grote twijfel of dat wel voldoende is. De inwoners van Willemstad hebben al jaren last van de luchtvervuiling die de oude installaties van Isla veroorzaken. Veel politici hechten aan het aantrekkelijker maken van Curaçao als toeristenoord, en dat is wat moeilijk te combineren met een grote raffinaderij.

Bij de parlementaire debatten deze week hebben alleen puur economische redenen de doorslag gegeven. Sluiting van Isla is voor Curaçao eigenlijk niet bespreekbaar, want de raffinaderij is met 1.600 directe en 7.000 indirecte arbeidsplaatsen (volgens de Antilliaanse premier Pourier) verreweg de grootste werkgever. Pourier zei zelf ook veel moeite te hebben met onderdelen van het akkoord. “Maar we hebben geen alternatief, er is geen andere gegadigde voor het huren van de raffinaderij.” Met een vertrek van de Venezolanen, die Isla sinds 1985 exploiteren, zou ook een belangrijke inkomstenbron voor Curaçao opdrogen.

Toch hadden de meeste parlementariërs en bestuurders diep in hun hart de onderhandelingen op essentiële punten willen heropenen, maar een ultimatum van PdVSA om uiterlijk gisteren de overeenkomst te ratificeren, verhinderde dat. Bovendien hadden ze gewaarschuwd dat ze geen wijzigingen in het concept-akkoord zouden accepteren. Op het meest omstreden punt voor de korte termijn, de sluiting van een nieuwe arbeidsovereenkomst met de oliewerknemers, gaven de Venezolanen nog wel iets toe. In plaats van uiterlijk 1 januari is er nu tijd tot 30 juni volgend jaar voor het maken van de nieuwe CAO.

    • Frans Heiligers