'Bressot romiger dan brie' omstreden reclametekst

ROTTERDAM, 16 SEPT. Zeer onstemd was de Franse zuivelgroep en brie-producent Besnier nadat zij dit voorjaar hoorde hoe Unilever zijn kaasje Bressot in een TV-reclamecampagne aanprijsde met de woorden: Romiger dan brie. Het ongenoegen nam nog toe toen Besnier ontdekte dat dit ook op de Bressot-verpakking staat.

Besnier nam de Haagse advocaat mr. W. den Hertog in de arm. Die kreeg in eerste instantie op 13 juni gelijk van de Reclame code commissie (RCC) met onder meer het argument dat “het geen pas geeft om zo aan te leunen tegen de bekendste Franse kaas”. Hij stelde bovendien dat van de beschermde naam brie zo niet profiteerd mag worden.

De RCC oordeelde dat het gebruik van de woorden 'Romiger dan brie' onnodig denigrerend was. Daarmee werd, zo stelde de RCC, de suggestie gewekt dat er iets met brie mis is. Unilever, dat de reclamespot inmiddels “om commerciële redenen” niet meer uitzond en vanmorgen desgevraagd aangaf “geen plannen te hebben om de spot opnieuw uit te zenden”, begon daarop een procedure die gisteren diende voor het College van Beroep van de Reclame code commissie. De uitspraak is over enkele weken.

Ondertussen spande Unilevers Van den Bergh Kaas, dat het kaasje Bressot maakt, een kort geding aan bij de Rotterdamse Rechtbank. Die bepaalde op 1 september dat de merknaam Brie niet beschermd is en dus vrij mag worden gebruikt. Dat was voor Besnier op haar beurt reden om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof in Den Haag. Zo'n beroep duurt enkele maanden. De tekst 'Romiger dan brie' blijft dus voorlopig op het kaasje.