Belgen moeten klusjes gaan doen voor hun uitkering

BRUSSEL, 16 SEPT. Vanaf 1 oktober geven de Belgische plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, een soort klusjesdiensten voor langdurig werklozen, cheques uit die goed zijn voor het laten verrichten van baantjes als kinderoppas of het maaien van het gazon.

Met deze cheques probeert de overheid deze werkzaamheden, die nu vaak zwart gedaan worden, in het witte circuit te brengen. Bovendien kunnen langdurig werklozen op deze manier tijdelijk aan werk worden geholpen. Meer dan de helft van de 320 Belgische gemeenten heeft zo'n klusjesdienst.

Particulieren, niet-commerciële instellingen en sierplantkwekers - die in het seizoen kampen met een tekort aan arbeidskrachten - kunnen van de nieuwe, paarsgele cheques gebruik maken. Ze betalen tien tot vijftien gulden per uur: onkosten die fiscaal aftrekbaar zijn.

De werkloze verdient 7,5 gulden per uur, die niet belastbaar zijn als hij enkel leeft van een werkloosheidsuitkering. Werklozen mogen maximaal 45 uur per maand werken voor de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. Ze mogen niet weigeren zich in te schrijven bij de gemeentelijke klusjesdienst. Evenmin kunnen langdurig werklozen weigeren als ze opgeroepen worden voor een klus.

De 'klusjescheque' is niet de enige maatregel die de Belgische overheid neemt om de 150.000 langdurig werklozen aan werk te helpen. Eerder deze maand maakte de Vlaamse minister van tewerkstelling, Leona Detiège, bekend dat in Vlaanderen geëxperimenteerd wordt met beschutte werkplaatsen voor langdurig werklozen. Deze werkplaatsen zijn bedoeld voor werklozen die vrijwel geen kans meer maken op de arbeidsmarkt, tenzij hun werkgever permanent een loonsubsidie krijgt.

De subsidiëring van de werkplaatsen is vergelijkbaar met die van beschutte werkplaatsen voor gehandicapten.

Daarnaast zijn er in België zogeheten invoegbedrijfjes die bedoeld zijn voor laaggeschoolde langdurig werklozen die nog wel een kans maken op de arbeidsmarkt, mits zij voldoende werkervaring hebben.