Beleggers winnen geding over publikatie beursbelangen

AMSTERDAM, 16 SEPT. De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), de belangrijkste toezichthouder op de Amsterdamse effectenbeurs, mag geen gegevens meer verstrekken over aandelentransacties van grote beleggers in het kader van de wet melding zeggenschap van belangen in beursfondsen. Dat heeft president mr. R. Gisolf van de Amsterdamse rechtbank gisteren bepaald in een kort geding.

De rechtszaak was aangespannen door de Stichting Waakzaamheid WMZ-persoonsregistratie, die vertegenwoordigd wordt door de advocaat mr. G. Hoff. De STE heeft op alle punten verloren.

Directeur-secretaris mr. E. Canneman van de STE zegt in een reactie het vonnis nog te bestuderen. De STE heeft twee weken om hoger beroep aan te tekenen.

Op basis van de Wet Melding Zeggenschap (WMZ) moeten beleggers sinds begin 1992 belangen van meer dan 5 procent in aandelen van beursfondsen melden bij de betrokken onderneming, die dat vervolgens via een advertentie in een dagblad bekend maken. Ter controle moet ook bij de STE melding worden gedaan. De meldingen moeten de doorzichtigheid van de kapitaalmarkt vergroten en daarmee de efficiency van de financiële markt verbeteren.

De STE verstrekte tot nog toe à raison van 7,50 gulden alle zeggenschapsmeldingen in twee willekeurige beursfondsen en vroeg 75 gulden voor het complete bestand met meldingen. De Stichting Waakzaamheid is gebelgd over het feit dat informatie over aandelenbelangen van gefortuneerde particulieren op deze manier gemakkelijk toegankelijk wordt voor criminelen.

De uitspraak van Gisolf betekent dat belangstellenden meer moeite moeten doen om de WMZ-informatie te krijgen. Zij kunnen niet meer het complete bestand bij de STE opvragen, maar moeten zelf de dagbladen bijhouden en de informatie bij bedrijven opvragen.

De uitspraak doorkruist een aanpassing van de WMZ, waaraan het ministerie van financiën de laatste hand had gelegd. Financiën verwacht zeker een paar maanden vertraging. “Nu maken we pas op de plaats of we de nieuwe problematiek, die raakt aan de letter en geest van de wet, alsnog meenemen in de aanpassing”, zei een woordvoerder van het ministerie vanmorgen.

In een uitgebreid vonnis zegt Gisolf onder meer dat de publicatie van gegevens door de STE strijdig is met de Wet persoonsregistratie, die de privacy van burgers moet beschermen. Een door de Stichting Waakzaamheid aangevraagd rapport daarover van de Registratiekamer, de hoeder van de privacy, trok dezelfde conclusie. De rechtbankpresident merkt verder op dat als de wetgever de STE deze publicatieruimte had gegund, er wel een openbaar register zou zijn ontworpen, zoals dat ook in andere financiële wetgeving (toezicht op banken en beleggingsinstellingen) staat.