West Invest beleeft voorzichtig herstel

De in gang gezette herstructurering van het door hoge financieringslasten en leegstand in problemen geraakte vastgoedfonds West Invest Fortress heeft in het eerste halfjaar van 1994 geleid tot een winst van 1,062 miljoen gulden.

In de eerste helft van 1993 leed het beursfonds nog een verlies van 9,7 miljoen gulden. De omslag werd vooral bereikt door lagere rentelasten. De netto huurinkomsten bleven gelijk op een niveau van 11,5 miljoen gulden. Het eigen vermogen steeg in de eerste zes maanden van dit jaar van 54,5 miljoen tot 55,6 miljoen gulden. De intrinsieke waarde per aandeel nam in de periode licht toe van 10,42 tot 10,63 gulden. Het aantal geplaatste aandelen handhaafde zich op 5.236.781.

Op korte termijn zal de huidige Zweedse meerderheidsaandeelhouder, een groep waartoe de Zweedse bankinstelling Gotabanken behoort, zijn bezit overdragen aan Retriva AB, een vennootschap in handen van de Zweedse staat.