Vrijstelling premie bij banen voor werklozen beperkt

DEN HAAG, 15 SEPT. De verruiming in de regeling waarbij werkgevers die een werkloze in dienst nemen geen premies hoeven af te dragen, zoals voorgesteld door minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid), wordt gedeeltelijk teruggedraaid. De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 besloten gisteren in de Tweede Kamer dat een premievrijstelling voor mensen die minimaal twee jaar werkloos zijn, niet vier maar drie jaar moet gelden. Voor allochtonen blijft de grens van eén jaar werkloosheid gehandhaafd. Melkert wilde ook voor hen het minimum op twee jaar stellen.

Het Kamerdebat ging over een verruiming van de zogenoemde wet Vermeend-Moor, waartoe het vorige kabinet al had besloten. De minister had in dit voorstel vier wijzigingen aangebracht. De eerste houdt in dat werkgevers in de toekomst al premievrijstelling kunnen krijgen als ze iemand aannemen die zes maanden tot een jaar werkloos is en voor wie het arbeidsbureau loonkostensubsidie verstrekt, de tweede dat ze de vrijstelling ook krijgen als ze iemand in dienst nemen die langer werkloos is en voor wie het arbeidsbureau geen loonkostensubsidie geeft. De premievrijstelling duurt in beide gevallen twee jaar. De derde wijziging voorziet in een tijdelijke regeling omtrent premievrijstelling voor werknemers van wie de vierjaarstermijn afloopt. Met deze drie onderdelen ging de Kamer akkoord.

De vierde wijziging die Melkert in de wet aanbracht, betreft een langere premievrijstelling voor werklozen die minimaal twee jaar geen baan hebben. De aanvankelijke duur van twee jaar wilde hij omzetten in vier jaar. De regeringsfracties konden zich daar niet in vinden. De VVD wilde de duur van vier jaar terugbrengen tot drie jaar, omdat daarmee de lastenverzwaring voor werkgevers die geen gebruik maken van de regeling wordt beperkt. Zij betalen hogere premies als gevolg van de vrijstelling voor werkgevers die werklozen in dienst nemen. De PvdA had moeite met het gevolg dat allochtonen pas na twee jaar werkloosheid voor de langere vrijstellingsduur in aanmerking zouden komen. Op dit moment is dat al na een jaar van toepassing. Het CDA weigerde zich bij de door regeringsfracties gesteunde bezwaren aan te sluiten.