VNO pleit voor sanering wetgeving

DEN HAAG, 15 SEPT. Het kabinet moet de komende regeerperiode de administratieve lasten voor bedrijven jaarlijks met 5 procent, dus in totaal met 20 procent, verlagen door oude en nieuwe wetten en regels aan een aantal toetsen te onderwerpen.

Deze aanbeveling deed de werkgeversorganisatie VNO gisteren bij monde van haar voorzitter, A. Rinnooy Kan. Volgens het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) bedragen de jaarlijkse administratieve lasten voor het bedrijfsleven 13 miljard gulden.

Het VNO haakt met zijn aanbevelingen in op het voornemen van het nieuwe kabinet om een ministeriële commissie een project op het gebied van wetgevingskwaliteit, marktwerking en deregulering te laten opzetten om zo de economische dynamiek te versterken.

Om de stroom aan nieuwe regels in te dammen, moeten volgens het VNO alle voornemens op het gebied van wet- en regelgeving bij een centraal punt worden aangemeld, dat als eerste zeef fungeert. Dat centraal punt zou volgens het VNO de ministeriële commissie moeten zijn, onder leiding van premier Kok. De voorgenomen wetten moeten, net als nu, worden getoetst op hun juridische waarde en op de effecten die ze hebben voor de bedrijven. Die laatste toets moet, vindt Rinnooy Kan, niet meer door ambtenaren worden uitgevoerd, maar door private instellingen, bijvoorbeeld het EIM. Het VNO wil ook een 'buitenlandtoets': alvorens een nieuwe wet wordt ingevoerd, moet worden bekeken hoe de regels zich verhouden tot wat relevante omringende landen op hetzelfde terrein hebben bepaald. Ten slotte moet de Raad van State onderzoeken of alle toetsen inderdaad zijn uitgevoerd, voordat een wetsvoorstel naar het parlement kan, aldus het VNO.

Rinnooy Kan bepleitte verder het snoeimes stevig te hanteren in de bestaande regels, te beginnen bij de milieuwetgeving en de arbeidsomstandighedenwet. Als streven opperde hij de teksten van dergelijke wetten met 50 procent te verminderen. Vermindering van de administratieve lasten is volgens Rinnooy Kan zo “een winst voor Nederland die binnen handbereik ligt”.