Vestdijk (2)

Met enige verbazing las ik in Maarten 't Harts epistel inzake 'Else Böhler' enkele beweringen die correctie behoeven.

Vestdijk woonde - zoals nu wel als algemeen bekend mag worden aangenomen - aan de rand van de Bloemenbuurt in Den Haag en zeker niet in de Vruchtenbuurt. Else Böhler was geen kindermeisje maar dienstmeisje, de titel van de roman geeft dat al aan. Zij werd zeker niet door mijn ouders ontslagen, maar vertrok vrijwillig. Aanvankelijk naar het Tehuis voor Duitse meisjes op de Bezuidenhoutseweg en al spoedig aanvaardde zij een dienstbetrekking bij generaal Verberne in de Wilhelminastraat. Het was min of meer in diezelfde periode dat Vestdijk zijn heil zocht bij Ans Koster in de Cyclaamstraat.

Had Maarten 't Hart zich dan toch niet even kunnen verstaan met alle betrokkenen?

    • Henri A. Bulhof