Samen één dankzij de messagerie

Op initiatief van de Franse Ambassade in Den Haag is afgelopen februari het project Réseau Télématique Benelux van start gegaan. De attaché linguistique Michel Bois heeft daartoe uit Parijs een flinke zak geld gekregen om een communicatie-infrastructuur in de trant van het minitel-systeem op te zetten. Inmiddels zijn ongeveer honderd docenten Frans abonnee. Zij betalen per jaar slechts ƒ 20,-. Scholen zijn het viervoudige verschuldigd maar krijgen daarvoor wel van de ambassade een modem in bruikleen. In tegenstelling tot ChemNet kun je Réseau alleen on line raadplegen. Dat kost - afgezien van de telefoontikken - verder niets. Indien gewenst kun je thuis van de opgevraagde informatie 'een printje trekken'. Om het net te 'vullen' zocht Bois anderhalf jaar geleden contact met de sectie Frans van de Vereniging van Leraren in de Levende Talen. Inmiddels is een redactiecomité aan de slag gegaan waarin namens Levende Talen drie actieve gepensioneerde leden zitting hebben. Zij worden aangevuld met een vertegenwoordiger van het KPC (het Katholiek Pedagogisch Studiecentrum), terwijl ook het informaticaproject 'Print', de vakwerkgroep 'Didact' en Videotex Nederland meedoen. De Franse ambassade levert het bureau en stelt zich wat betreft de invulling zeer coöperatief op. Daarnaast reist Bois stad en land af om het project te promoten. Ook wordt Réseau via 'Télématique', een samenwerkingsproject van Print en het KPC, bij de docenten Frans nog eens extra onder de aandacht gebracht. De mogelijkheden van Réseau zijn velerlei. Wie contact legt mag eerst raden welk poème Bois nu weer op het net heeft gezet - en kan daarna kiezen uit zo'n tien rubrieken. Evenementen op cultureel gebied, nascholing, cursussen, stages, samenvattingen van boeken, beschrijvingen van software, berichten en nieuwtjes, teksten uit Franse kranten en tijdschriften: het staat allemaal overzichtelijk bij elkaar. Het is deze actuele informatie - het tijdschrift Levende Talen heeft al gauw een aanlevertijd van twee maanden - die de redactie het meeste werk bezorgt en zonder vrijwilligers met vrije tijd zou het niet te doen zijn. Via de optie messagerie kunnen berichten worden uitgewisseld. Nieuw is dat het Franse communicatieplatform France Monde beschikbaar is gekomen, dat onder andere wereldwijd toegang geeft tot databanken. Er is een aparte rubriek opgenomen voor het middelbaar beroepsonderwijs, omdat daar vanwege nieuwe programma's en eindexamens de nood het hoogst is. Er zit vooral tekst- en toetsmateriaal in dat de docent zo kan gebruiken. Een aparte databank met proefwerkopgaven komt er waarschijnlijk niet, daarvoor zijn docenten te eigengereid en verschillen de leerboeken teveel.

In het onderdeel forum kan de Réseau-abonnee zijn mening kwijt. Voor de dagelijkse lespraktijk wordt gedacht aan een 'lectuurplan', waarin leerlingen contact zoeken met lotgenoten op andere scholen die voor hun lijst dezelfde boeken hebben gelezen. Een recent idee van Bois is de rubriek écrire, waarin een leerling (of een klas) een eigen schrijfprodukt stopt dat een andere school vervolgens oppikt. Een variant hierop is dat scholen alinea's bijdragen aan een vervolgverhaal, of dat leerlingen corresponderen. Alles vanuit de gedachte dat prompte reacties van leeftijdgenoten uit Denemarken of Chili heel wat stimulerender zijn dan het rode potlood van de leraar - en dat de docent Frans met Réseau iets extra's in huis heeft om zich in deze tijden van basisvorming staande te houden.