P&O: groei in Kanaalveerdiensten

Het groeiende Kanaalverkeer, met name tussen Dover en Calais, legt P&O geen windeieren. De Britse reder heeft de eerste zes maanden van dit jaar zijn marktaandeel flink vergroot, mede dankzij de twee van Olau gehuurde veerboten die de dienst onderhielden op de lijn Vlissingen-Sheerness.

P&O maakte bekend dat het passagiersvervoer op de eigen veerdiensten met 37 procent en het vrachtvervoer met 34 procent is toegenomen. Ondanks de aanhoudende druk op de overtochttarieven steeg de winst bij de veerdiensten het eerste halfjaar tot 26,6 miljoen pond sterling (72 miljoen gulden). Vorig jaar werd 11,5 miljoen pond (31 miljoen gulden) aan winst behaald.

De exploitatiewinst kwam uit op 181,2 miljoen pond (491 miljoen gulden) tegen 143,6 miljoen pond (389 miljoen gulden) in 1993. De winst voor belastingen bedroeg 126,5 miljoen pond (ruim 342 miljoen gulden) tegen 291,6 miljoen pond (790 miljoen gulden) in de eerste zes maanden van vorig jaar. Laatstgenoemd bedrag geeft wel een vertekend beeld omdat P&O vorig jaar voor 211,5 miljoen pond aan activa heeft afgestoten. Dit jaar is dat slechts 4,4 miljoen pond.

Over het bulkvervoer meldt de rederij dat de vrachttarieven een stijgende lijn laten zien, maar dat is te laat om het resultaat over 1994 gunstig te beïnvloeden.

De veerdienstverbinding tussen Vlissingen en Sheerness is half mei opgeheven. P&O charterde de twee veerboten van elk 27.000 ton die Olau op deze dienst gebruikte, ter vervanging van twee kleinere schepen, die werden verkocht. Omgedoopt in 'Pride of Portsmouth' en 'Pride of Le Havre' varen ze nu, met de 'Pride of Bilbao', op de route Portmouth-Le Havre.