Personalia

J. Witteveen-Hevinga uit Hoogeveen is gisteren beëdigd tot lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Witteveen (47) neemt de plaats in van partijgenoot A. Kosto die is toegetreden tot de Raad van State. Witteveen was al Kamerlid van september 1989 tot en met 17 mei van dit jaar. Ze was eerder onder meer adjunct-secretaris van de Bestuurscommissie Noorden des lands, hoofd van het Bureau Planning en Beleidsvoorbereiding van het provinciaal bestuur van Drenthe en lid van het partijbestuur van de PvdA. Met de komst van Witteveen telt de Tweede Kamer het record-aantal van 49 vrouwelijke afgevaardigden.