Opvolging Van den Broek; Euro-PvdA'ers: partijgenoot op post in Brussel

DEN HAAG, 15 SEPT. De Nederlandse socialisten in het Europarlement hebben er bij minister-president Kok op aangedrongen een zware kandidaat uit de eigen partij naar voren te schuiven voor een post in de nieuwe Europese Commissie die per 1 januari aantreedt. Zij denken daarbij aan de portefeuille begroting.

“Nederland heeft behoefte”, zeggen zij in een brief, “aan een commissaris die mede in het belang van ons land, over de grenzen van zijn eigen terrein heen kan kijken. Met name de commissaris voor de begroting heeft die mogelijkheid. (...) Een belangrijk onderdeel van de buitenland-portefeuille, de uitbreiding, zal de komende jaren weinig inhouden.”

Deze week heeft de top van de Euro-fractie overleg gevoerd met de buitenlandspecialisten van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA en de collega's in Nederland, met name M. van Traa, verweten te lang vast te houden aan de kandidatuur van Van den Broek als commissaris buitenlandse betrekkingen. Zij zien de post als minder belangrijk en hadden ook kritiek op het functioneren van Van den Broek in de huidige commissie.

De PvdA-Eurofractie is beducht dat de zware posten straks zijn weggeven nog voordat Nederland eind september een definitief voorstel voor een post doet aan de nieuwe voorzitter, Santer. Tot nu toe steunt het kabinet een herbenoemning van commissaris Van den Broek, die de buitenlandse betrekkingen van de Unie behartigt, met als conditie dat zijn post niet wordt 'uitgekleed'.

Zowel op Buitenlandse Zaken als bij de fracties van VVD en PvdA ontstaat de laatste dagen meer en meer de vrees dat de portefeuille buitenlandse betrekkingen aan gewicht verliest omdat sommige taken door andere commissarissen zullen worden overgenomen. De nieuw benoemde voorzitter Santer van de commissie, die nu een rondreis langs de hoofdsteden maakt om na te gaan welke wensen de lidstaten hebben voor de verdeling van de posten, heeft Nederland nog niet de verzekering gegeven dat buitenlandse betrekkingen een zware post zal worden.

De Europese Commissie wordt uitgebreid van zeventien naar 21 commissarissen, terwijl het werk nagenoeg hetzelfde blijft. De commissarissen treden aan voor een periode van vijf jaar in plaats van twee. Het is ook om die reden dat VVD en PvdA druk uitoefenen op het kabinet om een zware post te claimen.

De buitenlandspecalist van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, E. Woltjer, zegt in een brief aan fractievoorzitter Wallage dat buitenlandse betrekkingen wel “prestigieus maar niet invloedrijk” is. Hij denkt bij een 'zware post' aan de portefeuilles landbouw, mededinging, begroting of transport. Namen uit eigen kring worden niet genoemd, maar Woltjer is van mening dat een post in de commissie na de politieke verschuiving van de Kamerverkiezingen op 3 mei na al die jaren aan een niet-CDA'er moet toevallen.