Onderzoek naar geheime afspraken makelaars

ROTTERDAM, 15 SEPT. De Nederlandse Vereniging van Makelaars schrijft haar leden in het geheim voor dat ze niet met hun tarieven mogen adverteren. De Vereniging Eigen Huis, die vindt dat dit de onderlinge concurrentie onmogelijk maakt en daarmee in strijd is met de principes van de vrije marktwerking, heeft deze klacht gisteren bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) gedeponeerd met het verzoek hiertegen op te treden.

EZ laat 'de geheime regeling' toetsen door zijn Commissie Economische Mededinging. Die beschikt binnen enkele weken of de regeling in strijd is met de Wet Economische Mededinging. Mocht dit het geval zijn dan krijgt de NVM volgens een EZ-woordvoerder geen boete, maar gaat de Economische Controledienst tot strafrechtelijke vervolging over als het daarna nog dergelijke afspraken constateert. Hij benadrukte dat de NVM “deze concurrentiebeperkende afspraak” had moeten aanmelden.

Volgens Eigen Huis frustreert de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de marktwerking, doordat makelaars die lagere tarieven willen berekenen de consument hiervan niet op de hoogte kunnen stellen.

In een reactie stelde een NVM-woordvoerder “dat Eigen Huis zich schuldig maakt aan stemmingmakerij”. Er is volgens hem geen sprake van een geheim voorschrift. “Als Eigen Huis even contact met ons had opgenomen waren ze dat direct te weten gekomen”, zei hij. De klacht van Eigen Huis richt zich volgens de woordvoerder tegen een passage uit de NVM-gedragscode, het Reglement Collegiale Verhoudingen, die bepaalt dat “NVM-leden niet wervend mogen optreden met de hoogte van de tarieven”. Deze passage werd in de gedragscode opgenomen nadat de NVM onder druk van economische zaken op 1 februari afstapte van het bindende prijstarief. Sindsdien verstrekt de NVM aan haar 2.300 leden adviestarieven en overtreedt ze daarmee niet langer de Wet Economische Mededinging die horizontale prijsafspraken verbiedt.

Volgens de NVM-woordvoerder is de passage uit de gedragscode te billijken omdat deze zou voorkomen “dat leden klanten naar zich toe trekken met hun tariefstelling, terwijl dit ten koste gaat van de kwaliteit van hun dienstverlening. Het gaat immers voor de consument om de optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Daarmee zijn de belangen van koper en verkoper het beste gediend”.

Vorige maand kwam uit een onderzoek van Eigen Huis naar voren dat 200 NVM-makelaars op regionaal niveau over hun tarieven afspraken hadden gemaakt. Het op grond daarvan door de Officier van Justitie in Arnhem en de Economische Controledienst begonnen onderzoek loopt nog.