Naakte paus

Met columnisten discussiëren is niet aantrekkelijk: ze permitteren zich soms grofheden die de redactie wijselijk vermijdt.

Maar omdat de tendens van Pek van Andels column 'Naakte Paus' (NRC Handelsblad, 8 september) in de lijn ligt van eerdere redactionele stellingnamen wil ik toch ingaan op dit specimen van klassiek antipapisme. Machtswellust, obscurantisme, gewetenloosheid, schijnheiligheid, dwangneurose en nog veel meer wordt het Vaticaan en de Paus verweten. Van Andel stelt: “Het kost het Vaticaan dikwijls eeuwen om nieuwe wetenschappelijke ideeën over te nemen” en vraagt even later: “Hoe lang zal het nog duren voordat haar theocratische visie (namelijk die van de roomskatholieke kerk) wordt vervangen door een antropocentrische, die kan evolueren tot een ecocentrische zienswijze?” Mijn antwoord: Heel lang. En met recht. Een superioriteit van de antropocentrische visie is, biologisch-evolutionair gezien, niet bewezen in enige 'verlichte' eeuwen. Nog minder haar verhoopte 'evolutie' tot een ecocentrische.

De Franse demograaf Alfred Sauvy schreef een jaar of twintig geleden een zeer ecocentrische boek: 'Nulgroei?' Hieruit twee van zijn stellingen: a. De economische ontwikkeling is veel schadelijker dan de bevolkingsgroei.

b. De banvloek die tegen het teveel aan mensen wordt uitgesproken wordt voor een goed deel ingegeven door het streven de verspilling en het bederf dat de rijken op hun geweten hebben te bestendigen.

Welk ander VN-lid spreekt in deze zin duidelijker en consequenter dan het Vaticaan? Welk ander lid kan, onbekommerd door strategische, financiële en demografische bijgedachten, zich met meer recht gidsland noemen? En zou het daarom zoveel hoon verdienen?

    • J.F.G.M. Wintermans