Miljoenendeal KLM bevestigt vertrouwen in Northwest

ROTTERDAM, 15 SEPT. In opperste verbazing lazen beurshandelaren gisteren de mededeling van de KLM dat de luchtvaartmaatschappij voor een bedrag van 310 miljoen gulden aandelen zal kopen in Northwest Airlines. Had de KLM niet bij herhaling laten weten niet meer in Northwest te willen te investeren? De Amerikaanse partner heeft per slot van rekening een weinig indrukwekkende staat van dienst en gaat permanent gebukt onder herstructureringen. Bovendien stijgt het belang van KLM met de aanschaf 'slechts' van 20 naar 25 procent?

Die vraagtekens berusten volgens de KLM op een verkeerde inschatting van de transactie. KLM heeft het pakket niet in de eerste plaats gekocht om Northwest beter in de greep te krijgen, stelt de onderneming. Het aandelenpakket werd de KLM aangeboden en was zowel strategisch als financieel aantrekkelijk. Strategisch omdat daarmee de steeds hechtere banden tussen de twee maatschappijen nog een stapje verder aangehaald kunnen worden, financieel omdat de KLM de Northwest-aandelen tegen een zachte prijs kan overnemen.

De KLM neemt het pakket, bestaande uit 5,5 miljoen gewone aandelen en preferente aandelen met een nominale waarde van 147 miljoen dollar, over van de Australische brouwer Fosters, één van de partijen die Northwest in 1989 overnamen. De oorspronkelijk investeerders hebben tot medio 1997 de plicht hun aandelen bij verkoop eerst aan elkaar aan te bieden. Dat maakt die oorspronkelijke pakketten moeilijk verhandelbaar en dat drukt weer de prijs. Op de beurs zou KLM voor de gewone aandelen bij een koers van 18,5 dollar 102 miljoen dollar moeten neertellen. Nu verwerft de KLM de gewone aandelen plus een pakket preferent met een nominale waarde van 147 miljoen voor 180 miljoen dollar.

Daar staat echter wel tegenover dat de investering op korte termijn geen rendement zal laten zien. Vooralsnog heeft Northwest een negatief eigen vermogen en keert geen dividend uit over de gewone aandelen. Terwijl over de preferente aandelen pas in augustus 1998 8 procent betaald zal worden.

Met de aankoop komt het economische belang van KLM in Northwest op ongeveer 25 procent. De KLM had, afgaande op het prospectus dat in maart de KLM-emmissie begeleidde waarmee 1,2 miljard gulden werd opgehaald, een belang van 19,9 procent. Daar komen nu 5 procent in gewone aandelen bij.

Het stemrecht van de KLM in Northwest Airlines Corp. stond in maart op 15,3 procent en kan aldus de woordvoerder na de gisteren aangekondigde transactie groeien tot 25 procent. Dat is onder andere afhankelijk van het verloop van de herstructurering van Northwest waarbij ook aan het personeel stemrecht is verleend en van de vraag of KLM van haar recht gebruik zal maken een deel van de preferente aandelen (met een totale nominale waarde van 500 miljoen dollar) om te zetten in gewone aandelen met stemrecht.

Ook over de toekomstige verdeling van de bestuurszetels bestaat nog onduidelijkheid. Van de 15 zetels bezet KLM er nu drie en Fosters een. Het is aan Northwest om te bepalen of de zetel die Fosters kwijtraakt, vervalt of overgaat naar een andere aandeelhouder, welicht KLM. De zetel van Fosters gaat in ieder geval niet automatisch over naar de Nederlanders.

Hoe de stemverhoudingen en dividendbetalingen uiteindelijk ook zullen uitpakken, met de gisteren aangekondigde transactie laat de KLM nogmaals zien hoe serieus ze de banden met Northwest neemt. Eind vorig jaar liet KLM de Europese mega-fusie Alcazar varen omwille van haar exclusieve band met de Amerikaanse maatschappij. Sindsdien breidden de twee bedrijven hun operationele samenwerking steeds verder uit. Zo werd onder andere gezamenlijk een nieuwe business class geïntroduceerd.

De verbeterde financiële prestaties van Northwest in de afgelopen kwartalen moeten de KLM-top in haar keuze sterken. Zowel winst als bedrijfsresultaat en omzet laten een stijgende lijn zien. Als Northwest die trend vast weet te houden zal de gisteren aangekondigde investering op termijn nog meer vruchten afwerpen. Daarmee komt het moment dichterbij dat het afgeschreven belang in Northwest weer terugkeert op de balans.

    • Michel Kerres