Leraren steunen afschaffing van pakketkeuze

ROTTERDAM, 15 SEPT. Drie van de vier docenten en directieleden op HAVO en VWO-scholen steunen het voorstel de vrije vakkenpakketkeuze af te schaffen en hun leerlingen in plaats daarvan te laten kiezen uit vier zogenoemde profielen.

Dit blijkt uit een enquête die het Amsterdamse onderzoeksbureau Regioplan heeft gehouden onder 588 docenten en schoolleiders op 84 HAVO en VWO-scholen. Het ministerie van onderwijs had daartoe opdracht gegeven, nadat de Stuurgroep profiel tweede fase onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris N. Ginjaar-Maas in januari plannen had geformuleerd onder meer om HAVO en VWO beter te laten aansluiten op hogescholen en universiteiten.

Volgens deze plannen moeten met ingang van het schooljaar 1997-1998 HAVO en VWO-leerlingen in de bovenbouw kiezen uit vier profielen, te weten cultuur en maatschappij, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en natuur en techniek. Daarnaast zouden de scholieren ongeveer 45 procent van hun tijd moeten besteden aan vakken die voor elke leerling verplicht zijn. Dat zijn oude vakken als Nederlands en wiskunde, en ook drie nieuwe: algemene natuurwetenschappen, mens- en maatschappijwetenschappen en culturele en kunstzinnige vorming. Deze vakken worden gevormd door onderdelen uit verscheidene oude vakken samen te voegen.

Gemiddeld 75 procent van de ondervraagden voelt ervoor hun leerlingen onderdelen van deze oude vakken verplicht te laten volgen. Ook steunt 63 procent van de ondervraagden het plan om alleen een diploma uit te reiken aan leerlingen die zowel voor hun schoolonderzoeken als voor het centraal schiftelijk examen zijn geslaagd.

Het ministerie heeft geen opdracht gegegeven de docenten en schoolleiders te vragen naar een oordeel over de integratie van bestaande vakken in de drie nieuwe. Maar uit aanvullend commentaar dat de ondervraagden uit eigen beweging gaven blijkt dat veel leraren en schoolleiders vrezen voor verschraling van de moderne talen en latijn en grieks, aldus een noot in het rappport. Verder tonen 21 ondervraagde aardrijkskundedocenten zich bezorgd over het samengaan van hun vak met onder andere maatschappijleer en geschiedenis.

Begin oktober zal de Stuurgroep profiel tweede fase een tweede rapport met uitgewerkte voorstellen aanbieden aan staatssecretaris Netelenbos van onderwijs.