Krasnapolsky verwacht herstel

De hotelgroep Grand Hotel Krasnapolsky boekte in de eerste helft van 1994 een verlies van 454.000 gulden. In dezelfde periode van vorig jaar bedroeg het verlies 1,06 miljoen. De marktomstandigheden in het afgelopen halfjaar waren onveranderd moeilijk. Het lichte herstel in volume is vrijwel geheel teniet gedaan door een verdere daling in gemiddelde opbrengst. Dat het verlies toch gedaald is, is te danken aan de lagere kosten ontstaan na ingrijpende reorganisaties. Door kostenbeheersing verwacht Krasnapolsky een “klein positief resultaat” over heel 1994.