Joods Groningen

Er is in Groningen geen controverse over een joods blad (NRC Handelsblad, 7 september). Er is een journalist, die graag wil publiceren namens 'Joods Groningen', maar die kan alleen namens zichzelf spreken. Hij spreekt over mythevorming rond het joodse leven en over angst om naar buiten te treden door de joodse gemeenschap en door het joodse café Modie'ien.

De joodse gemeente heeft in de eerste plaats religieuze doelstellingen en zij is alleen verantwoording verschuldigd aan haar leden. Het joodse café voorziet in een behoefte en de betrokkene heeft er onlangs zelfs een voordracht gehouden. Angst om naar buiten te treden hebben deze instellingen niet, maar ze hebben er geen behoefte aan om verantwoording af te leggen aan derden, die namens hen denken te kunnen spreken. Kennelijk is het de schrijver om meer te doen; misschien om publiciteit en daar heeft het grootste gedeelte van joods Groningen geen behoefte aan. Men vindt hem te onbelangrijk en houdt zich afzijdig. Hopelijk kan dat zo blijven, ook na de publikatie in het NRC.

    • E.H. Adelaar