In Italië zijn banen erfelijk

ROME, 15 SEPT. In Italië blijk je een fel begeerde baan bij de overheid te kunnen erven. Tot woede van de vakbonden probeert een aantal staatsbedrijven werknemers over te halen tot vervroegde pensionering met de belofte van een baan voor hun zoon of dochter.

Deze methode is de afgelopen maanden gebruikt bij banken als de Spaarbank van Florence, de Carical, de Spaarbank van Calabria en Lucania; en de Banco di Napoli. Ook bij de staatsomroep RAI en de telefoondienst hebben werknemers op deze manier van plaats gewisseld met een familielid.

De Carical heeft 360 van zijn ruim 2500 werknemers vervroegde pensionering aangeboden in ruil voor een baan voor zoon of dochter. Van hen hebben 280 werknemers dit aanbod geaccepteerd. De 80 anderen gaven de voorkeur aan geld.

“Afgezien van de aantallen is deze methode onaanvaardbaar” zegt Fausto Nucci, secretaris van een kleine bankbond. Hij zegt dat de operatie vanuit het oogpunt van de bank logisch is, omdat duur ouder personeel wordt vervangen door goedkopere jongeren. “Maar de vakbond kan niet akkoord gaan met de logica van een baan die je kan erven,” zegt Nucci. Hij wijst erop dat overige sollicitanten naar een baan bij de bank door een strenge selectie moeten.

Eerder zijn bonden akkoord gegaan met dergelijke praktijken. In 1990 heeft de Banco di Napoli 700 werknemers vervangen door 500 van hun kinderen. Deze bank heeft een akkoord gesloten met de bonden dat er in de toekomst niet meer dan de helft van de nieuwe werknemers zou worden uitgekozen via een normale selectieprocedure. Een kwart van de nieuwe banen mag worden bezet door kandidaten van de directie, een kwart is gereserveerd voor kinderen van werknemers die met pensioen gaan.

De Spaarbank van Florence heeft in maart van dit jaar iets vergelijkbaars gedaan. Woedend protesteerde de CGIL, de grootste vakbond van Italië, toen dat daarmee ongelijke kansen op werk worden geschapen.

De nieuwe president van de staatsomroep RAI, Letizia Brichetto Moratti, heeft gezegd dat de afgelopen zeven maanden zeker 40 werknemers hun baan hebben vrijgemaakt voor één van hun kinderen. Bij de telefoondienst en de post is de mogelijkheid om een baan te erven zelfs in bedekte termen in de cao opgenomen. Bij de Italiaanse Centrale Bank krijgen kinderen van werknemers voorrang, al moeten zij officieel wel de normale selectieprocedure doorlopen.

Net als sommige vakfederaties hebben leden van de rechtse coalitie felle kritiek geuit op deze voorkeursbehandeling. Zij zeggen dat dit een overblijfsel is van het oude bestel met zijn cliëntelisme en vriendjespolitiek. De posterijen hebben laten weten dat de regels veranderd zullen worden, maar de betrokken banken zijn vooralsnog tevreden met het resultaat.

    • Marc Leijendekker