'Gevaar voor IMF bij lenen aan Rusland'

ZUG, 15 SEPT. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) loopt kans zichzelf in financiële problemen te brengen met de kredietverlening aan de landen van de voormalige Sovjet-Unie, met name Rusland.

Dit heeft Marcus Lusser, de president van de Zwitserse centrale bank, een van de leidende monetaire instituten in Europa, vanmorgen gezegd. De regeringen van de landen van de voormalige Sovjet-Unie doen er volgens hem te weinig aan om de noodzakelijke economische hervormingen waaraan de kredieten zijn gekoppeld, ook daadwerkelijk door te voeren. Het IMF moet aandringen op striktere voorwaarden voor kredieten aan het gebied. “De financiële hulp die door het IMF zal moeten worden verstrekt zal de komende jaren dramatisch stijgen. In 1993 nam Rusland de helft van alle nieuwe IMF-kredieten voor zijn rekening.”

Volgens Lusser loopt de kredietwaardigheid van de voormalige Sovjet-republieken zienderogen terug. “De schuldratio, gemeten in de verhouding tussen schulden en export (het vermogen om in harde valuta aan de afbetalingen te voldoen, red.) is hoger dan die van alle ontwikkelingslanden, uitgezonderd die onder de Sahara-woestijn.” Een te soepel kredietbeleid kan het IMF opzadelen met “onverantwoordelijke risico's” die kunnen overslaan op de bij het Fonds aangesloten landen.” (AP)