Een paars gevoel

Wim:

Wij moeten de zorgsector duidelijk maken dat wij de AOW niet op de tocht zetten, maar er wel een pittig prijskaartje aanhangen. De WAO kan dan voorlopig in de ijskast en de nieuwe koopkrachtplaatjes vullen wij later wel in. Dan kom ik nu bij de regionale problematiek. In Limburg worden te veel kinderen geboren en hebben de mensen honger. Wat doen wij daaraan?

Frits:

Laat ze hun baby's opeten!

Hans:

- Die heb je van Swift, maar dat was satirisch bedoeld.

- Ja, maar de tijden zijn veranderd. En dit is een historisch moment: voor het eerst zitten er geen katholieken in de regering. Het is nu of nooit.

- Heren, laten wij het serieus houden. Ik heb zelf in Swift gehandbald en ik zie niet goed wat dat hiermee te maken heeft. Ik stel voor de regio's voorlopig aan de wilgen te hangen en nu eerst naar het Hoger Onderwijs te gaan. Hoeveel moet er bezuinigd worden?

- Een miljard.

- Een miljard, dat is niet niks, Hans heb jij een idee?

- Doe niet zo flauw. Je weet best dat je voor cijfers niet bij mij moet zijn. Daar hebben we Zalm voor. Vanavond neem ik zalm, ha, ha, ha!

- Jij Frits?

- Ik zie twee oplossingen: de studenten krijgen minder geld of ze moeten meer betalen.

- Ik zie het verschil niet. Is dat niet een kwestie van vestzak-broekzak?

- Nee, het is een kwestie van politiek. Wim is tegen het eerste en ik ben tegen het tweede. Dat is het verschil.

- Dan ben ik voor een compromis.

- Ja maar hoe?

- Hoe lang duurt de studie nu?

- Vier jaar.

- En wat kost dat?

- Vier miljard.

- En er moet een miljard af?

- Ja.

- Dan zijn we er uit: de studie gaat van vier naar drie jaar. Dat moet een miljard opleveren.

- Briljant, geniaal, pragmatisch, paars, vernieuwd.

- Je moet niet vernieuwd, maar vernieuwend zeggen. Vernieuwd zeg je van een wasmiddel. En het is ook helemaal geen goed idee, want je kan niet zomaar een jaar van de studie af doen. Drie jaar is niks, dat is geen universitaire studie meer.

- Iedere studie aan de universiteit is per definitie een universitaire studie.

- Ja, we weten dat je filosofie gestudeerd hebt, Frits, maar in de praktijk koop je daar niets voor. Drie jaar is gewoon te kort.

- Te kort voor wat?

- Wil je nou ophouden met de wijsgeer uit te handen! Drie jaar studie is te kort, te weinig...

- “Alles is veel voor wie niet veel verwacht”.

- Wat zullen we dat nog vaak horen als Nuis op onderwijs komt. Nou ja dat moet dan maar. Als hij maar niet de ploeg van ons woord wil besturen of naar Bommel gaan om een brug te slaan tussen poëzie en politiek. Ik mag er niet aan denken. Ik voel mij moedeloos.

- Ga dan een dag uit vissen.

- Nuis komt niet op Onderwijs. Daar hebben we Ritzen voor.

- Ritzen? Maar die wil juist een miljard meer, niet een miljard minder voor onderwijs.

- Jo heeft niks te willen. Jo komt zelf uit Limburg. Jo mag wel oppassen.

- Maar Felix wil Ritzen niet, Ritzen is niet vernieuwd, eh, vernieuwend.

- Felix heeft niks te willen. Felix is er voor een open dialoog naar een samenleving van mondige burgers toe. Felix is kattevoer. Felix kan mij...

- Quod felix, faustum, fortunatumque sit.

- Hou nou eens op met dat Grieks, Frits.

- Drie jaar moet kunnen. In Engeland doen ze het ook in drie jaar. Laten we het 'het Engelse systeem' noemen, nee, het 'angelsaksische model', dat klinkt beter.

- Er bestaat helemaal geen angelsaksisch model.

- Dat weet Felix toch niet.

- Maar Jo wel.

- Jo heeft niks te willen.

- Hoe lang heb jij gestudeerd, Hans?

- Eh, een jaar of zeven, maar dat waren andere tijden dan nu en ik deed er veel naast.

- En jij, Frits?

- Eh, ook een jaar of zeven maar het waren toen andere tijden dan nu en ik deed eigenlijk drie studies. Zeg Wim, Nijenrode hoe lang was dat eigenlijk?

- Drie jaar.

- En wat was je toen je klaar was?

- Bachelor.

- Nou, dat is toch fantastisch. Als je met een driejarige bachelor-opleiding minister-president kan worden, wat valt er dan nog te zeuren. Drie jaar is eerder teveel. Niet iedereen kan ten slotte premier worden. Wat dacht je van twee jaar?

- Laten we de zaak niet overhaasten, maar het onderwijs voorlopig tussen piketpaaltjes zetten. Ik geloof dat we op de goede weg zijn. Wat is het volgende punt? De landbouw. Hoeveel koeien heeft een boer? Veertig? Dat worden er dan dertig. En hoeveel varkens? Tachtig? Dat worden er zestig.

- Nee. Zo komen wij er niet. Dat hebben wij vroeger al eens gedaan. Dat is symptoombestrijding. Wij moeten het probleem bij de wortel aanpakken. Noteer dat trouwens voor de troonrede: “het kabinet zal de landbouw bij de wortel aanpakken”. Het gaat nu niet langer om de veestapel maar om de boeren zelf. We hebben nu vierhonderdduizend boeren. Dat moeten er driehonderdduizend worden.

- De uitroeiing van de koelakken als klasse, bedoel je?

- Ik weet niet waar je het over hebt, maar er moet een miljard worden bezuinigd, linksom of rechtsom, zou Ruud zeggen.

- Hoe is het trouwens met Ruud?

- Beter dan met Elco, ha, ha, ha! Volgende punt.

- Politie en justitie. Hoeveel agenten zitten er op een bureau? Veertig? Dat worden er dertig. En hoeveel cipiers in een gevangenis? Vierhonderd? Dat worden er driehonderd.

- Ja! En drie in een cel in plaats van vier, dat is ook mooi meegenomen. Nee, Hans, dat is geen bezuiniging, dat maakt het alleen maar duurder.

- Waarom? Dat zie ik niet. Drie is toch niet minder dan vier?

- Mijnheer Visser, vraagt u eens aan mijnheer Zalm om het uit te rekenen voor mijnheer Van Mierlo.

- Heren, wij gaan morgen verder. Voor vandaag is het zo wel genoeg. Wij hebben nu zestien miljard gevonden. Die resterende twee komen ook nog wel. Keulen en Rome zijn niet op één dag gebouwd. We kunnen altijd nog wat bedrijven verkopen of het Van Gogh Museum overdoen aan Japanners. Morgen zien wij verder. Zijn er nog vragen? Ja, zeg het maar Hans, je zit op iets te broeden. Voor de draad ermee.

- Het gaat zo lekker en nu heb ik zo'n gevoel...

- Ha, ha, ha. Eindelijk een paars gevoel.

- Nee, meer een idee.

- Wat voor idee?

- Hoeveel grote partijen zijn er nu?

- Nou, vier, als we de jouwe meerekenen.

- Hoeveel zou het opleveren als we van die vier er drie maken?

- Goed idee, constructieve bijdrage aan de discussie, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Het hoeft trouwens ook niet want het gebeurt vanzelf bij de volgende verkiezingen.

    • H.L. Wesseling