Di Pietro: bankroet Italië dreigt

ROME, 15 SEPT. Als Italië niet snel een oplossing vindt voor de smeergeldschandalen dreigt een politiek en economisch bankroet. Dat heeft Antonio Di Pietro, de Milanese officier van justitie die de gangmaker is achter het corruptie-onderzoek, gisteren gezegd.

Di Pietro sprak op een studiedag op de universiteit van Milaan. Onderwerp waren de voorstellen die de Milanese justitie heeft gedaan om te proberen schoon schip te maken met de corruptie uit het verleden en dergelijke schandalen in de toekomst te voorkomen.

Niet bekend

Di Pietro bestreed uitdrukkelijk dat hij en zijn collega's het parlement onder druk willen zetten. Hij zei dat opzet juist was de politiek de hand te reiken in het zoeken naar een oplossing. “Ik heb de indruk dat de olijftakken zijn aangzien voor kanonskogels,” zei hij.

Veel politici en advocaten die waren uitgenodigd, hebben gisteren verstek laten gaan in Milaan. Ze verwijten Di Pietro dat hij, gebruik makend van zijn populariteit, probeert zijn voorstellen door te drukken met als motto: wie niet voor ons is, is tegen ons.

In zijn openingstoespraak zei Di Pietro dat Italië zich het niet kan permitteren te wachten met maatregelen. De corruptieschandalen hebben het vertrouwen van de burger in de staat uitgehold, waarschuwde hij. Voor bedrijven betekent het smeergeld een extra kostenpost die hen in het nadeel brengt ten opzichte van buitenlandse concurrenten.

“Als we niet opnieuw eficiëntie geven aan de bedrijven en eens temeer, zou ik durven zeggen, aan de politiek, dan lopen we het risico niet alleen van een economisch, maar ook van een institutioneel bankroet,” zei Di Pietro.