Cellen (1)

Het artikel van Ineke Haen Marshal (W&O 8 sept.) roept vele vragen op. Het lijkt wel, dat het geschreven is om een discussie op te roepen. Frappant is, dat zij zich zelf tegenspreekt en evenzeer opmerkelijk is het, hoe zij tot bepaalde conclusies komt. Bij feit 1 noemt ze de toename van de gevangenisbevolking een gevolg van beleidsveranderingen. Zij noemt dan: “Tussen 1980 en 1992 is het aantal mensen achter de tralies in de VS met bijna 160% toegenomen en dat terwijl de officiële statistieken een veel minder dramatische stijging aangeven in ernstige criminaliteit.”

Als de statistieken een juist beeld aangeven lijkt mij maar een conclusie mogelijk: meer criminelen in de gevangenis betekent minder criminaliteit. Nee, zegt zij, het is een direkt produkt van de oorlog tegen de drugs. Vindt zij handelaars in drugs of stelende, inbrekende en rovende junks geen criminelen?

Feit 2: Het afschrikwekkende effekt is nimmer bewezen. Waarvoor zou dat eigenlijk bewezen moeten worden?

Feit 3: Men wordt niet beter van een gevangenisstraf.

Nou en. Jammer genoeg niet en als het zou kunnen, is het mooi meegenomen, maar daarvoor worden ze niet vastgezet. Overigens lijkt mij toe, dat ze ook niet beter worden van een paar vermanende woorden, als alternatief.

Feit 4 en 5: zie feit 1.

Feit 6: Het is geen pretje om in de gevangenis te zitten. Maar daarom is er nog geen sprake van een vergeldende funktie. Als het zitten een preventieve funktie vervult is al voldaan aan de opdracht voor de overheid de burgers te beschermen.

Feit 7: Lange en strenge straffen en daartegenover de arme zwakke gevangene. Misschien ligt de waarheid wel in het midden, ja, zeker als je drugsverslaafden als slachtoffers ziet.

Feit 8 lijkt mij niet relevant, al kan ik mij bij dat industriële complex wel een en ander voorstellen, zeker als je bewaarders hoort zodra er iets veranderen gaat, maar uiteindelijk maakt de politiek uit hoe zwaar er gestraft moet worden.

Feit 9: Waarom zou men een kosten-batenanalyse moeten maken. Voor de statistiek? Nou ja, als men er een paar werklozen gelukkig mee maken kan.

Het valt mij op, dat met uitzondering van de drugsverslaafden de slachtoffers niet in beeld komen in dit artikel. Maar wij sluiten criminelen toch zeker op, enkel en alleen ter bescherming van oude en nieuwe slachtoffers? Zij zijn altijd de zwakke, onderliggende partij en de overheid heeft de plicht hen te beschermen. Alleen daarvoor heeft zij de macht gekregen. Een humaan rechtsklimaat is prima, maar alleen als dat niet over de ruggen van oude en nieuwe slachtoffers gaat. Een moordenaar, met proefverlof of gewoon weer vrijgelaten, die opnieuw een onschuldige burger vermoordt, is een aanklacht tegen de rechtstaat en ondermijnt die meer dan de doodstraf voor de moordenaar. Een inbreker, die slechts een lichte straf ontvangt, hoewel hij vele burgers berooft van hun gevoel van veiligheid, is eveneens een aanklacht tegen de rechtstaat.

Geen vergelding.. maar gerechtigheid en dat betekent zwaardere straffen voor diegene, die de rechtstaat ontkracht, ter bescherming van de goedwillende burger.

    • J. van Dorsten