Borst: geen wet doorverwijzen bij vraag euthanasie

DEN HAAG, 15 SEPT. Het doorverwijzen van patiënten die euthanasie vragen, hoeft niet wettelijk geregeld te worden. Artsen die zich niet aan de beroepscode houden en patiënten zelfs in de stervensfase niet doorverwijzen, zouden tuchtrechtelijk vervolgd moeten worden. Dat zei minister Borst (volksgezondheid) vanochtend voor de EO-radio.

Het Nederlands Artsenverbond, een organisatie met principiële bezwaren tegen euthanasie, vroeg de minister vorige week om een duidelijke uitspraak waaruit moest blijken dat niemand verplicht is mee te werken aan euthanasie.

De minister wees er vanochtend op dat artsen die tegen euthanasie zijn, dat in een vroeg stadium aan hun patiënt kenbaar moeten maken. “De arts moet het gesprek voeren op het moment dat de patiënt nog kan lopen, en dus ook nog kan weglopen naar een andere arts. Maar blijkbaar is het zo dat sommige artsen pas op het allerlaatste moment zeggen dat ze principieel tegenstander zijn. Dan is het voor de patiënt te laat om nog actief naar een ander te gaan.” Als een arts in dat geval niet doorverwijst, moet het tuchtcollege worden ingeschakeld om te toetsen of de arts niet onzorgvuldig heeft gehandeld, aldus Borst.

J. Verhoeff, hoofdinspecteur van de volksgezondheid, kondigde onlangs aan dat hij bij het medisch tuchtcollege klachten wil indienen tegen artsen die weigeren te voldoen aan gerechtvaardigde verzoeken om euthanasie en die ook de betrokken patiënten niet willen doorverwijzen naar artsen die daartoe wel bereid zijn. de minister steunt hem daarbij.

Het Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA), behalve parlementariër werkzaam als huisarts, is voorstander van een convenant tussen het Artsenverbond en de artsenorganisatie KNMG. Zij zouden onder meer moeten afspreken dat artsen van tevoren hun patiënten kenbaar maken of ze bezwaren tegen euthanasie hebben. Een wettelijke verplichting om door te verwijzen hoeft volgens Oudkerk pas in het uiterste geval te komen, zei hij vanochtend. Oudkerk vindt het opvallend dat er meer onrust is gekomen over euthanasie sinds een wijziging van de Wet op de Lijkbezorging van kracht is. Daarin is de melding van euthanasie geregeld. “Iedereen brult maar wat en dat kan niet de bedoeling zijn.” Binnenkort wil hij de ministers Borst en Sorgdrager (justitie) daar op aanspreken. Enkele weken geleden ontstond commotie door uitspraken van oud-topambtenaar Van Dinter over een aantal “rondreizende euthanasie-artsen” die euthanasie toepassen bij patiënten wier verzoek niet door de behandelend arts wordt ingewilligd.