Biobedrijf dreigt contract stier Herman op te zeggen

ROTTERDAM, 15 SEPT. Het Leidse biotechnologiebedrijf Gene Pharming is zo ontevreden over de begeleiding van de bevallingen van de nakomelingen van de transgene stier Herman door het Instituut voor Veehouderij en Dierengezondheid (ID) in Lelystad dat het dreigt het contract met het ID op te zeggen.

Het ID is een dienst van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Herman en zijn kalveren zijn gehuisvest op de ID-proefboerderij 't Gen in Lelystad.

De eerste klachten over het 'boerenwerk' op de proefboerderij zijn volgens de woordvoerder van Gene Pharming in december vorig jaar besproken, maar hebben niet tot verbetering geleid. Daarom is vorige week een in juridische termen gestelde brief op poten naar het ministerie gestuurd waarin over beëindiging van het contract wordt gerept en een schadevergoeding wordt geëist.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat Gene Pharming schriftelijk om beëindiging van het contract heeft gevraagd. De landsadvocaat buigt zich over de brief.

Gene Pharming ontkent dat het bedrijf van het contract af wil en Herman en zijn nakomelingen naar het buitenland over te brengen, zoals het Agrarisch Dagblad gisteren suggereerde.

De kwestie tussen het ministerie en Gene Pharming spitst zich toe op de gang van zaken rond de slechte bewaking van de bevallingen van de nakomelingen van Herman. Daarbij is volgens Gene Pharming 'ernstige schade' ontstaan. Tussen eind 1993 en maart 1994 zijn 55 Herman-kalveren geboren, waarvan er inmiddels zes zijn gestorven. Gene Pharming houdt het ID verantwoordelijk voor de dood van de kalveren. Zo zou er bij de geboorte van een aantal kalveren niemand aanwezig zijn geweest.

De vrouwelijke nakomelingen van Herman moeten volgend jaar zelf bevallen en zijn daarna van cruciaal belang voor Gene Pharming als leverancier ven melk waarin het menselijke eiwit lactoferrine voorkomt. Uitval van moederdieren bij de bevalling is dan ongewenst.