Bedrijf in beveiliging laat bewakers bewaken

AMSTERDAM, 15 SEPT. Het beveiligingsbedrijf VNV gaat een ander beveiligingsbedrijf inschakelen om de eigen medewerkers te controleren. Het bedrijf International Security Partners (ISP) zal steekspoefgewijs de 900 VNV-medewerkers zowel openlijk als onopvallend volgen.

Volgens VNV-woordvoerder Hamilton moet de actie voorkomen dat de bewakers “in sommige situaties de verleiding niet kunnen weerstaan”. Het personeel is in een brief op de hoogte gesteld. “Er worden steeds hogere eisen aan ons als onderneming gesteld en het is daarom zaak ons ervan te vergewissen dat alle medewerkers zich aan de spelregels houden, binnen en buiten ons directe gezichtsveld”, zo schrijft VNV-directeur E. Van Dijk. Sinds een VNV-medewerker betrokken was bij de roof van schilderijen van Van Gogh, is het bedrijf extra alert op het gedrag van de bewakers.

De medewerkers van ISP zullen de VNV-bewakers onder meer volgen bij hun werk en vragen stellen over hun werkwijze. Ook zullen bewakers die met VNV-auto's rondrijden onopvallend worden geschaduwd. “Zodra u gekleed bent in ons uniform of rijdt in onze VNV-auto bent u herkenbaar als VNV'er. Wij streven ernaar dat uw gedrag en houding beantwoordt aan het kwaliteitsniveau dat wij willen bereiken en uitstralen”, schrijft de directeur aan zijn personeel. De bewakers van ISP zullen letten op “persoonlijke houding en gedrag” en de wijze waarop met de auto's wordt gereden. De VNV krijgt steeds vaker te maken met schadeclaims als gevolg van roekeloos rijgedrag. “De bewakers moeten snel ter plaatse zijn en dan worden wel eens verkeersregels overtreden”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.