Arbeidsvoorziening mag korting uitsmeren

DEN HAAG, 15 SEPT. Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA), de overkoepelende organisatie van de arbeidsbureaus, krijgt van minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) een jaar meer de tijd om een structurele bezuiniging van 400 miljoen gulden door te voeren.

Deze bezuiniging van 400 miljoen maakt onderdeel uit van het regeerakkoord dat PvdA, VVD en D66 hebben gesloten. De bezuiniging wordt volgend jaar tot 100 miljoen gulden beperkt en bedraagt in de periode 1996 tot en met 1998 500 miljoen. Uiteindelijk moet het CBA er dus vanuit gaan dat het straks per jaar 400 miljoen gulden minder te besteden heeft dan nu.

Het CBA-bestuur kwam vanochtend bijeen om de situatie die nu is ontstaan, te bespreken. Eerder dreigde het CBA, dat mede bestuurd wordt door de vakcentrales en de werkgeversorganisaties, de minister van sociale zaken met juridische stappen als hij volgend jaar een korting van 400 miljoen gulden zou doorvoeren. Het CBA beriep zich daarbij op afspraken met de ambtsvoorganger van minister Melkert, De Vries.

Met De Vries sloot het CBA in juli 1993 een overeenkomst, waarin werd vastgelegd dat de minister in 1994 en 1995 geen verdere bezuinigingen op de arbeidsvoorziening zou doorvoeren, afgezien van een bedrag van 129 miljoen gulden waartoe al was besloten. Het CBA meende dat ook de nieuwe minister van sociale zaken aan deze afspraak was gebonden en was van plan dat desnoods bij de rechter te laten bevestigen.

De minister heeft nog niet met het CBA overlegd over zijn voornemens. In het regeerakkoord worden “doelmatigheidsoverwegingen” aangevoerd als motief voor de bezuiniging. Het functioneren van het CBA en de de Regionale Besturen van de Arbeidsvoorziening (RBA's) wordt op het ogenblik onderzocht door een commissie onder leiding van oud-minister Van Dijk. Het kabinet zal vervolgens in 1995 nadere voorstellen aan het parlement doen over de toekomst van de organisaties voor de arbeidsvoorziening.