Weerselo; Vriendjespolitiek in Weerselo

In het Twentse plaatsje Weerselo is opschudding ontstaan over de onkostendeclaraties van burgemeester en wethouders en de manier waarop het college de hand lichtte met de uitgifte van bouw- en milieuvergunningen.

WEERSELO, 14 SEPT. Aan de stamtafel van cafe-restaurant Van Olffen gaan 's middags om twaalf uur de pullen Grolsch al over tafel. Bejaarde Tukkers bespreken de komende wedstrijd van FC Twente, de eindelijk gewonnen jackpot van de Duitse lotto en wederwaardigheden uit het dorp. Er heerst een alcoholische euforie. Maar breng het thema op de plaatselijke politieke strubbelingen en de sfeer wordt grimmig. “Politiek, daar doen we niet aan”, zegt de een. “D'r is de laatste tijd al te veel gezegd”, weert een ander af. Maar te hoge declaraties van het gemeentebestuur, onterecht afgegeven vergunningen voor woningen en schuren, dat kan de inwoners van een zo kleine gemeente als Weerselo toch niet onberoerd laten? “Ach”, zegt een van de stamgasten, “we kunnen beter met z'n allen de burgemeester onderhouden dan hij ons, is 't niet.”

“Ons kent ons hier, dat is het probleem”, zegt gemeenteraadslid H. Luttikhuis (Gemeentebelangen). Niemand durfde in Weerselo de afgelopen jaren de kat de bel aan te binden, zegt hij, omdat je in een gemeente van 9.000 zielen nu eenmaal te snel ruzie hebt. Met twee andere gemeenteraadsleden deed Luttikhuis het uiteindelijk toch.

Twee kwesties spelen in Weerselo. Allereerst zijn er de onkostendeclaraties van de burgemeester en de twee oud-wethouders (CDA), die bij de laatste verkiezingen overigens al aftraden. Het vorige Weerselose college slaagde er in om, buiten de 5000 gulden die het jaarlijks per persoon mocht besteden aan cursussen, seminars en representatie, 14.000 gulden extra uit te geven. “Galakaartjes, bloemetjes, cadeaus, daar ging het geld aan op”, zegt Luttikhuis, “da's wel anderhalve gulden per inwoner, zes gulden per gezin.” Over de kwestie ontstond veel ophef in de gemeenteraad (9 CDA, 3 Gemeentebelangen, 1 PvdA). Burgemeester W. Schelberg (CDA) werd publiekelijk ter verantwoording geroepen.

Hij mag als burgemeester toch wel een boer met een koe die 100.000 kilo melk heeft gegeven een bloemetje sturen? “Jazeker”, zegt Luttikhuis, “maar daar krijgt hij al 1200 gulden per jaar voor.” Het college beloofde vorige week beterschap.

Eind vorige week werd bekend dat de dienst recherchezaken van het ministerie van VROM een onderzoek heeft gedaan naar de uitgifte van milieu- en bouwvergunningen in Weerselo. De conclusies waren 'ernstig', volgens een van de betrokken ambtenaren. Dat er vergunningen niet deugen komt elders in Nederland ook voor, “maar niet in deze mate”.

In Weerselo zijn veel huizen gebouwd en bedrijven uitgebreid zonder de vereiste vergunningen. Dergelijke bouwsels werden door het gemeentebestuur eenvoudig gedoogd.

Gemeenteraadslid Luttikhuis: “Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Iedereen hier weet wat er aan de hand was. De mensen hebben VROM zelf om het onderzoek gevraagd. Er zijn hier mensen die nog geen kippenhok mogen neerzetten, maar die bij hun buurman wel illegale paleizen zien verrrijzen.” Luttikhuis schroomt niet om over 'vriendjespolitiek' te spreken. Het waren stelselmatig de vrienden, buren en bekenden van burgemeester en wethouders die hun gang mochten gaan, zegt hij. “Het was hier geen besturen, de mensen werden op hun mooie ogen beoordeeld.” Het is bij de gunning van gemeentewerken niet anders. “We hebben hier een huisaannemer, die alle opdrachten krijgt. Zonder openbare aanbesteding.”

Burgemeester Schelberg is van het onderzoek niet ondersteboven. “Schrijft u maar op. Het rapport getuigt van een ongelooflijk bureaucratisch detaillisme. Hier heeft gewoon weer een rijksdienst willen scoren.” Maar Schelberg zegt ook: “Okee, alles is niet vlekkeloos verlopen, maar wij hebben met levende wezens te maken.”

De gemeente moet eind deze maand bij de provincie Overijssel op het matje komen. Schelberg, die over enkele maanden met pensioen gaat, zal zich daar strijdbaar opstellen.

Saillant detail is dat de kwestie tot de portefeuille van de Overijsselse gedeputeerde H. Kemperman behoort. Tot voor kort was hij een van de hoogste ambtenaren in Weerselo en verantwoordelijk voor de vaak foutief gebleken adviezen aan B en W. Daarom laat Kemperman zich door een collega vervangen. Volgens die vervanger vielen de genomen beslissingen onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.