Verzet van Akzo tegen heffing VS op aramide

EMMEN, 14 SEPT. Akzo Nobel is vorige maand bij de Amerikaanse rechter voor internationale handel in New York in beroep gegaan tegen de dumpingheffing die het chemieconcern in de Verenigde Staten moet betalen op zijn afzet van zijn supersterke Twaron-aramidevezels. De procedure zal ongeveer één jaar duren.

Dit zei directeur W.H. Meyberg van de aramideproduktie-eenheid van Akzo Nobel vanmorgen op een persconferentie in Emmen.

Ondanks de tegenslag in de Verenigde Staten gaat Akzo Nobel door met de uitbreiding van de Twaron-fabriek in Emmen tot een capaciteit van 10.500 ton per jaar die een investering vergt van 150 miljoen gulden en 100 hooggekwalificeerde extra arbeidsplaatsen oplevert.

De huidige produktiecapaciteit van Akzo Nobel voor Twaron is 7000 ton per jaar en deze produktie is al geheel uitverkocht, zei Meyberg. Dat komt omdat de markt in Europa en het Verre Oosten sterk groeit. Akzo Nobel heeft ongeveer een derde van de totale markt voor Twaron van 20.000 ton in de wereld in handen. Het concern verwacht een gemiddelde groei van de Twaron-markt van acht procent per jaar. De waarde van de huidige omzet van de produktie in de sterke vezel is 350 miljoen gulden per jaar.

In de Verenigde Staten moet Akzo Nobel nu op elke dollar afzet 60 dollarcent aan een voorlopige dumpingheffing betalen, waardoor deze afzet sterk verliesgevend is. Maar Meyberg zei te verwachten dat de definitieve heffing voor de afgelopen periode veel lager zal zijn, waardoor de invloed op de Amerikaanse afzet “beperkt zal blijven”. Akzo Nobel probeert in de Verenigde Staten namelijk vooral Twaron af te zetten in de hoge produktsoorten waarop een grote winstmarge zit, en minder op de lage soorten waarop minder wordt verdiend en een geringe groei van de markt te zien is.

Omdat Akzo Nobel principieel “de onbelemmerde handel voorstaat en er internationaal veel kritiek is op de toepassing van de Amerikaanse handelswetten, die heeft geleid tot de dumpingsheffing, is het concern in beroep gegaan. “Met het starten van deze beroepsprocedure willen we onze overtuiging tot uitdrukking brengen dat we alle klanten, ook de Amerikaanse, zo goed mogelijk willen bedienen”, aldus Meyberg. De Amerikaanse markt voor Twaronvezel is al afgenomen door de verminderde defensie-uitgaven, een deelmarkt waaraan Akzo Nobel sowieso niet kon deelnemen door de zogenoemde 'Buy American-act'.

“Naar onze overtuiging is de afwijkende marktontwikkeling in de Verenigde Staten ook te verklaren door onze uitsluiting van de markt tot maart 1992, als bijdrage aan de oplossing van het bekende octrooigeschil met Dupont. U weet dat daarna de Amerikaanse anti-dumping handelswetten tegen ons in stelling zijn gebracht, zodat ons wederom de mogelijkheden belemmerd worden om in de Verenigde Staten te concurreren”, aldus Meyberg.