Vermogensvorming bij FNV weer op agenda

DEN HAAG, 14 SEPT. Bij de grootste vakbond in de marktsector, de Industriebond FNV, bestaan vergevorderde ideeën om een nieuwe vorm van Vermogensaanwasdeling (VAD) te introduceren. Omdat loonmatiging en arbeidsduurverkorting in onvoldoende mate leiden tot meer werkgelegenheid wil de bond werknemers in staat stellen zelf ondernemer te worden. Daartoe wil de bond de vermogensvorming onder werknemers stimuleren. Dit staat te lezen in een recente notitie Vermogensvorming door werknemers van beleidsmedewerker arbeidsvoorwaardenbeleid K. Korevaar.

Sinds januari 1994 kunnen werknemers maximaal 1.541 gulden belasting- en premievrij sparen. Dit kan worden gecombineerd met een winstdelingsregeling of een aandelenoptieregeling. Volgens de notitie van Korevaar “liggen hier goede aanknopingspunten met vermogensvorming”. Vermogensvorming is een middel om een deel van de hoge winsten bij bedrijven op te eisen voor arbeidsvoorwaardenverbetering zonder meteen hoge looneisen te stellen. “Het gaat mij niet om het herverdelen, maar om het herinvesteren van winst,” zegt Korevaar in een interview met deze krant. Hij hoopt dat vermogensvorming onder werknemers leidt tot een toename van het aantal ondernemingen in met name de industrie.

Tweede-Kamerlid R. Vreeman geeft desgevraagd te kennen “het helemaal geen gekke gedachte te vinden”. Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid L. de Waal van de FNV zegt geen principiële maar wel praktische bezwaren te hebben. “Door een baan en vermogen bij hetzelfde bedrijf te hebben stapelen werknemers risico's op,” aldus De Waal. Hij heeft er geen bezwaar tegen “dat werknemers de mogelijkheid wordt geboden om via winstdelingsregeligen vermogen op te bouwen”, maar kan zich voorstellen dat werknemers aandelen van de concurrent kopen, teneinde zo hun risico te spreiden.

    • Frank van Empel