UvA vervangt leiding theaterwetenschappen

AMSTERDAM, 14 SEPT. De historicus prof.dr. Hans Blom is voor de duur van een jaar bij de vakgroep Theaterwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) aangesteld als vervanger van de vakgroepsvoorzitter prof.dr. Hertha Schmidt. Blom bevestigde dit vanochtend desgevraagd. Het bestuur van de Letterenfaculteit benoemde Blom omdat de vakgroep kampt met ernstige problemen in de leiding. Dit zou blijkt uit een voorlopig rapport van een visitatiecommissie van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.

Het rapport heeft het over 'toestanden' bij de vakgroep die 'niet anders dan als hoogst afkeurenswaardig worden gekwalificeerd', aldus het Amsterdamse universiteitsblad Folia. De voorzitter van de commissie prof. S.J.Doorman wilde vanmiddag geen mededelingen doen over de inhoud van het conceptrapport, waarvan na overleg met de vakgroep op 24 november een definitieve versie verschijnt.

De opleiding Theaterwetenschappen zou volgens de commissie uiterst kwetsbaar zijn, omdat er te weinig leiding wordt gegeven en de persoonlijke tegenstellingen te groot zijn. Ruzies zouden ten koste van studenten worden uitgevochten. Bovendien is het onderwijsprogramma van de opleiding te vrij. “Een bepaald soort studenten kiest nu eenmaal graag gemakkelijke vakken en laveert daardoor met bekwame handigheid om meer intellectueel complexe gebieden heen”, zo citeert Folia het rapport.

Schmidt zei vanmorgen dat zij zich al voordat het rapport uitkwam als vakgroepsvoorzitter wilde terugtrekken. Zij wilde geen verder commentaar geven. Hans Blom, die eerder bestuurlijke ervaring opdeed als decaan van de Letterenfaculteit, wil zich nog niet uitlaten over eventuele maatregelen die hij zal nemen om de vakgroep beter te laten functioneren. Hij benadrukt dat er in het rapport ook positieve punten met betrekking tot de kwaliteit van de studierichting genoemd worden en wil “eerst zorgvuldig nagaan wat er precies aan de hand is.”