TNO komt door testuitslag in moeilijke positie; Doek valt voor Omo Power na oordeel Consumentenbond

ROTTERDAM, 14 SEPT. Lever peinst er niet over om de formulering van het vernieuwde Omo Power verder aan te passen. Het middel wordt goed ontvangen. Regelmatig melden zich bij Lever consumenten met spontane en enthousiaste reacties over de goede vlekverwijdering. Wel zal Lever in de voorlichting meer het accent gaan leggen op de voordelen van kleurwasmiddelen ('color'-wasmiddelen) voor het wassen van gekleurde textiel.

Dat is de reactie van Lever op de uitslag van het onderzoek dat de Consumentenbond door het Instituut voor Reinigingstechnieken TNO-IR liet uitvoeren. De resultaten van het onderzoek, die vandaag bekend werden, zijn weinig minder dan vernietigend voor vernieuwde Omo Power. Van geen van Lever's gunstige claims blijft veel over. Vergeleken met een ander goed wasmiddel met bleekmiddel (dat niet genoemd wordt maar waarschijnlijk Ariel Ultra is) heeft vernieuwde Omo Power géén betere waswerking en bij 40 graden zelfs een mindere werking. Daar komt bij dat nieuwe Omo Power meer slijtage toebrengt aan katoen en op onvoorspelbare wijze kleuren kan verbleken. De door Lever geclaimde milieuvoordelen bij de produktie van Omo Power blijken door andere fabrikanten al eerder bereikt.

De hoge prijs van nieuwe Omo Power maakt het wasmiddel nog onaantrekkelijker voor de consument, die van de bond de tip krijgt een goedkoper goed wasmiddel te kopen. Men verwijst daarbij naar een onderzoek van augustus dat de B-middelen Dart Totaal (van Edah) en Sunil Ultra, nota bene ook van Lever, als beste koop aanwees.

Voor Unilever moet de recente testuitslag het zoveelste hoofdsstuk zijn in een nachtmerrie die in het voorjaar begon. Toen introduceerde het de eerste versie van Omo Power dat een getemde mangaan-katalysator (de 'Accelerator') als bleekversterker bevatte. Er was drie jaar aan gewerkt. Na een campagne van concurrent Procter & Gamble (Ariel Ultra) die onafhankelijke instituten (waaronder TNO) liet aantonen dat Omo Power tot excessieve slijtage bij katoen leidde zag Lever zich gedwongen het mangaan-gehalte van het middel te verlagen. In juli volgde de herintroductie van 'vernieuwde' Omo Power dat, liet Lever zien, door een zestal gerenommeerde Europese instituten (waaronder TNO) was getest. De conclusie was dat de vlekverwijdering van Omo Power 'onovertroffen' was en dat ten aanzien van slijtage en kleuraantasting 'geen significante verschillen' meer bestonden met conventionele micropoeders. Dat bleek steeds Ariel Ultra te zijn.

Een nadere inspectie van de samenvattingen van de rapporten leerde echter dat Unilever selectief uit de resultaten had geciteerd, dat het concern een belangrijke inbreng had in de proefopzet en de samenvatting van de resultaten en aan het woord 'significant' een andere betekenis gaf dan de onderzoekers.

TNO is met de uitslag van het onderzoek voor de Consumentenbond in een moeilijke positie geraakt. In juli immers concludeerde het instituut in een rapport voor Unilever dat nieuwe Omo Power bij 40 graden beter natuurlijke en kunstmatige vlekken verwijderde dan Ariel Ultra en dat op het punt van slijtage en kleuraantasting geen significant verschil werd gevonden. Vernieuwde Omo Power was 'fit for use'. Nu opeens wordt uit een nieuwe onderzoek aan hetzelfde middel weer een tegengestelde conclusie getrokken, zij het dat niet TNO maar de Consumentenbond dat doet. Daarmee ontstaat de indruk dat TNO-IR de geroemde onafhankelijkheid en objectiviteit van TNO ter discussie staat. TNO weigerde vanochtend nadere mededelingen te doen.

Overigens is TNO niet de enige. Het al even gerenommeerde onafhankelijke Britse instituut BTTG (Shirley Technology Centre) speelde een zelfde rol. Eind juni verklaarde het op verzoek van Lever dat geen zichtbare slijtageverschillen waren te zien bij gebruik van Persil Power (dat is Omo Power) en Ariel Ultra en dat de verschillen in kleuraantasting tussen de twee 'minimaal' waren. Voor Procter & Gamble verklaarde het op 27 juli de door Persil Power aangebrachte slijtage voor de consument 'onacceptabel'. Lijkt nu het doek voor Omo Power gevallen, voor TNO en BTTG is het zojuist opgegaan.

    • Karel Knip