'Rode Kruis faalde in Wereldoorlog'

ROTTERDAM, 14 SEPT. Het Nederlandse Rode Kruis heeft in de jaren 1940-1945 als humanitaire instantie gefaald. Het beleid deugde niet. Het was er in de eerste plaats op gericht in functie te blijven, ook als dat maatregelen tot gevolg had die in strijd waren met de humanitaire taak.

De historicus L. van Bergen (35), medewerker van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken in Nijmegen, concludeert dit in zijn proefschrift 'De zwaargewonden eerst? Het Nederlandsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede 1867-1945', waarop hij vandaag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is gepromoveerd.

Van Bergen memoreert dat het NRK volledig meewerkte aan de antijoodse bloedtransfusiemaatregel (bloed van joodse donors alleen voor joden en geen joods bloed voor 'arische personen'). Ook werkte het in september 1940 mee aan de oprichting van de Nederlandsche Zeereddingsdienst, hoewel eventuele Britse drenkelingen na aankomst in Nederland krijgsgevangenen zouden worden.

Voor collaboratie van het NRK als vereniging heeft Van Bergen geen bewijs gevonden. Maar het NRK was de Duitse autoriteiten volgens hem wel al snel na de capitulatie terwille of wilde hen op zijn minst niet tegen het hoofd stoten. (ANP)