Regering VS laat 'fast-track' vallen in ruil voor GATT

WASHINGTON, 14 SEPT. De Amerikaanse regering is bereid om de verlenging van het zogenaamde 'fast-track'-mandaat bij internationale handelsonderhandelingen te laten vallen. In ruil daarvoor zou het Amerikaanse Congres het nieuwe internationale GATT-vrijhandelsakkoord, dat vorig jaar werd gesloten, goedkeuren.

Dit is in regeringskringen vernomen. Het 'fast-track'-mandaat stelt de regering-Clinton in staat om zelfstandig internationale handelsonderhandelingen te voeren, zonder dat Congres of Senaat tussentijdse amandementen kunnen doorvoeren. De volksvertegenwoordiging kan het uiteindelijke resultaat alleen goed- of afkeuren. Oorspronkelijk was het Witte Huis van plan om een verlenging voor zeven jaar aan het Gongres voor te leggen.

De overeenkomst tussen regering en Congres betekent dat de kans dat het GATT-akkoord wordt goedgekeurd aanzienlijk is toegenomen. De officiël termijn voor de ratificatie van het akkoord is juli volgend jaar, maar de grote industrielanden hebben onderling afgesproken dat nog dit jaar wordt goedgekeurd. Half oktober wordt nu verwacht dat de wet wordt aangenomen waarmee het akkoord in de Amerikaanse wetgeving wordt geïmplementeerd. Onenigheid over de verleninging van het fast-track-mandaat tussen conservatieve congresleden aan de ene kant, en congresleden die hechten aan milieubescherming en arbeidsvoorwaarden aan de andere kant, stond dat tot nu toe in de weg. Laatstgenoemde groep wilde dat de regering bij handelsonderhandelingen de milieu- en arbeidsaspecten voortaan tussentijds voorlegt aan het Congres. Ook bij de onderhandelingen over de North American Free Trade Association (NAFTA) tussen de VS, Canada en Mexico zorgden bezwaren over de gevolgen voor het milieu en de Amerikaanse werkgelegenheid voor vertraging.

Door het mandaat voorlopig te laten vallen is dat conflict uit de weg. Daar tegenover staat dat president Clinton en de speciale handelsafgezant Mickey Kantor nu zonder mandaat moeten afreizen naar de onderhandelingen over handelsliberalisering in Latijns-Amerika en de landen rond de Stille Oceaan, later dit jaar.

Tussen Congres en Senaat is wel overeengekomen om de mogelijkheid open te laten om de regering later dit jaar afzonderlijke 'fast-track'-mandaten toe te staan. Dergelijke mandaten zijn essentieel voor de handelsonderhandelingen, omdat zo wordt uitgesloten dat afzonderlijke belangen van de Amerikaanse staten het resultaat in de loop van de besprekingen uit elkaar doen vallen.

De speciale handelsgezant van het Witte Huis, Mickey kantor, zei dat het uitstel van het mandaat de lopende besprekingen niet hindert. (AP,Reuter)