Premie moet vrouwen uit bijstand halen

DEN BOSCH, 14 SEPT. Met een premie van 2.500 gulden bruto voor een alleenstaande en vijfduizend gulden voor een gezinshoofd wil de gemeentelijke sociale dienst van Den Bosch bijstandsvrouwen weer aan het werk zien te krijgen. Ze ontvangen het geld als ze tenminste een jaar buiten de bijstand blijven. Met die maatregel loopt de sociale dienst in de Brabantse hoofdstad vooruit op de verandering per 1 oktober van de Bijstandswet.

Het gaat om een groep van vijfhonderd van de 1.500 bijstandsvrouwen. Met alle vijfhonderd wordt een gesprek gevoerd over de mogelijkheden aan het arbeidsproces deel te nemen. Indien mogelijk krijgen ze een sollicitatieplicht. Wie niet aan het werk wil, wordt in de uitkering gekort.

De Sociale Dienst is al langer bezig met maatregelen om de groep van jongeren tot 28 jaar aan werk te helpen. Hier gaat het om 650 mensen. Den Bosch wil uiteindelijk dezelfde werkwijze toepassen op alle zesduizend bijstandstrekkers, maar volgens wethouder J. van der Beek van Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid begint men met “de meest kansrijken op de arbeidsmarkt.”

De Vereniging van Nederlandse gemeenten ziet meer in het premiëren van omscholing, vrijwilligerswerk en arbeidsprojecten. De FNV vindt dat mensen worden geleid naar werk dat er niet is. De wethouder noemt de FNV-kritiek “achterlijk”. “We hebben”, zegt ze, “over de plaatsing op de arbeidsmarkt afspraken gemaakt met het arbeidsbureau want je gaat natuurlijk niemand activeren als er geen kans is op werk. Er wordt een scholingsprogramma gemaakt dat is afgestemd op de vacatures die er zijn. We willen met deze aanpak de mensen stimuleren om niet in de uitzichtsloze situatie van de bijstand te blijven hangen.”

Wethouder Van der Beek zegt dat Den Bosch zoals elke gemeente van het rijk geld krijgt voor dit soort maatregelen. Het gaat in Den Bosch om 1,8 miljoen gulden, waarvan nu 900.000 gulden wordt gebruikt voor premies op werken aan de bijstandsvrouwen. De zogenoemde vrijlatingsregeling, waarbij het bijstandstrekkers is toegestaan om 25 procent bij te verdienen, zal geleidelijk worden afgeschaft. “Die vrijlatingsregeling”, aldus Van der Beek, “werkt niet activerend om weer volledig aan het arbeidsproces te gaan deelnemen.” Daarvoor in de plaats komen de premies.