Onrust in de grootste deelstaat van India

NEW DELHI, 14 SEPT. In Uttar Pradesh, de grootste deelstaat van India, zijn gisteren ten minste vijf mensen om het leven gekomen en honderden gewond geraakt bij gewelddadigheden tussen voor- en tegenstanders van een plan van de deelstaatregering om meer banen bij de overheid voor de lagere kasten te reserveren.

In grote delen van Uttar Pradesh, dat ruim 145 miljoen inwoners telt, was het openbare leven geheel ontwricht door een staking waartoe de deelstaatregering had opgeroepen om steun te betuigen aan haar reserveringsplan. Alleen in de uitlopers van de Himalaya, waar de lagere kasten slechts een kleine minderheid vormen, werd de oproep nauwelijks gevolgd. Daar vielen vorige week verscheidene doden bij betogingen tegen de voorgenomen reserveringen.

De centrale regering van premier Narasimha Rao had de deelstaat-premier Mulayam Singh Yadav eerder opgeroepen de staking af te gelasten. Rao's Congrespartij, die in Uttar Pradesh slechts een minderheid vormt, is tegen het reserveren van meer banen voor de lagere kasten. Als Mulayam niet op deze eis zou ingaan, zo dreigde de Congrespartij, zou hij haar steun in de volksvertegenwoordiging van Uttar Pradesh verliezen. De deelstaat-premier trok zich echter, tot enthousiasme van zijn aanhangers, van dit dreigement niets aan en liet de staking gewoon doorgaan.

Het Indiase Hooggerechtshof bepaalde vier jaar geleden dat deelstaten maximaal vijftig procent van de banen bij de overheid of studieplaatsen op de universiteit mogen reserveren voor de lagere kasten en kastelozen. De afgelopen maanden hebben echter verscheidene deelstaatregeringen, vermoedelijk vooral uit electorale overwegingen, stappen genomen om soms zelfs tachtig procent van de plaatsen voor de lagere kasten te reserveren.

In Uttar Pradesh zou het reserveren van nog eens 27 procent van de banen voor lagere kasten, zoals Mulayam bepleit, het totale aantal gereserveerde plaatsen verhogen tot ongeveer zestig procent. Vooral leden van de hogere kasten, die vanouds de dienst hebben uitgemaakt in India, zien in dergelijke voorstellen een bedreiging voor hun positie en verzetten zich daar uit alle macht tegen.