Markt voor autorijden op gas groeit

ROTTERDAM, 14 SEPT. De internationale markt voor autogasinstallaties groeit snel. Vialle en AG Autogas Systems, de twee grootste Nederlandse autogasinstallatie-bedrijven, lijken hiervan te profiteren. AG heeft een contract voor twee grote orders aan Taiwan en Vialles gastankinstallaties worden 'af fabriek' in Australische Ford Scorpio-varianten geplaatst.

“Nederlandse en Noorditaliaanse automobilisten zijn lange tijd buitenbeentjes geweest. Wereldwijd haalde men de neus op voor het het rijden op autogas. Het zou gevaarlijk, onhandig en onbetrouwbaar zijn”, aldus D. van Losenoord, exportmanager Vialle. “De stemming verandert nu gelukkig razendsnel. Steeds meer overheden raken geïnteresseerd in het 'schone' autogas omdat een gasinstallatie onder de achterklep veilig, handig en betrouwbaar blijkt. Bovendien kost het produceren van autogas nagenoeg niets; het is een afvalprodukt van het raffineren van brandstoffen.”

Zowel Autogas Systems als Vialle verheugen zich de laatste tijd in een toenemende belangstelling voor hun produkt. Vragen over het rijden op gas komen uit de meest uiteenlopende landen. Van Ghana tot de Verenigde Staten, van Venezuela tot Australië. Van Losenoord: “De Nederlandse know how op het gebied van autogasinstallaties is op internationaal gebied verreweg de beste. Hoe vreemd het ook klinkt, voor bepaalde landen zijn de Nederlandse produkten gewoonweg te goed.”

Echte concurrentie van buitenlandse autogasinstallatie-concerns valt volgens Vialle dan ook niet te verwachten. “De Noorditalianen fabriceren installaties die op technisch gebied ver achterlopen. Markten als de Oosteuropese en Afrikaanse, waar de vrager weinig belangstelling heeft voor dure hoogwaardige produkten, zijn voor ons niet aantrekkelijk. Dat is het terrein voor de Italianen. Zij maken minder volwassen en dus goedkopere apperatuur. Onze groei moet vooral worden gezocht in de westerse, rijkere landen waar de autogasrijder geen sores wil.”