Krim praat over een 'nuloptie'

SIMFEROPOL, 14 SEPT. De president en het parlement van de Krim zijn er gisteren niet in geslaagd hun conflict bij te leggen. President Joeri Mesjkov, die zondag het parlement naar huis stuurde en alle macht naar zich toetrok, gaf gisteren onverwachts zijn persoonlijke garde, die het parlementsgebouw bewaakte, opdracht zich terug te trekken. Het parlement kwam daarop bijeen en benoemde een commissie die moet uitzoeken hoe het conflict met de president is ontstaan en hoe het kan worden opgelost. Dat conflict brak vorige week uit toen het parlement een wetsvoorstel aannam dat voorzag in een vergaande beperking van Mesjkovs bevoegdheden. Deze stuurde in verband met die nieuwe wet zondag het naar zijn zeggen “corrupte” parlement naar huis.

Mesjkov zelf verscheen gisteren even in het parlement. Hij verklaarde zich bereid tot een compromis en stelde voor het conflict door middel van een 'nul-optie' op te lossen: het parlement zou de wet die zijn bevoegdheden beperkt ongedaan moeten maken en Mesjkov zou op zijn beurt zijn decreten van zondag, waarmee hij het parlement ontbond, intrekken. De voorzitter van het parlement, Sergej Tsekov, maakte echter direct duidelijk dat het parlement voor die nul-optie niets voelt. Dat had hij eerder ook de Oekraïense president Koetsjma geantwoord toen die voor de nul-optie pleitte. Het parlement houdt vast aan de beperking van Mesjkovs bevoegdheden. (AP, Reuter)