Kamer eist opheldering over Oort-operatie

DEN HAAG, 14 SEPT. Staatssecretaris Vermeend (financiën) moet de Tweede Kamer voor komende dinsdag, Prinsjesdag, opheldering geven over de lastenverlichting die was gekoppeld aan de belastingoperatie-Oort.

Het Tweede-Kamerlid Rabbae (GroenLinks) heeft gisteren om een schriftelijke reactie van Financiën gevraagd op een vorige week gepubliceerd onderzoek van prof. dr.C.A. de Kam en drs. J.E. Sturm van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens De Kam en Sturm hebben mensen met een inkomen tot 26.000 gulden niet geprofiteerd van de lastenverlichting die in 1990 was gekoppeld aan de belastingoperatie-Oort. Het grootste voordeel is toegevallen aan belastingplichtigen met een inkomen van meer dan 200.000 gulden. Van de lager betaalden is de belasting- en premiedruk grosso modo gestegen.

De Kam en Sturm concluderen ook dat de lasten van 1989 op 1990 met 4,2 miljard gulden zijn verlaagd. Financiën meldde vorige maand dat de lastenverlichting 4,8 miljard gulden bedroeg; dit is 0,2 miljard gulden minder dan oorspronkelijk was geraamd. Volgens Financiën is 49 procent van de lastenverlichting ten goede gekomen aan de belastingbetalers in de eerste schijf (tot 40.000 gulden); De Kam en Sterk komen uit op een percentage van 20. In de tweede schijf (tot 90.000 gulden) zou volgens Financiën 43 procent van de lastenverlichting zijn terechtgekomen, tegen 63 procent volgens De Kam en Sturm. Acht procent van de lastenverlichting is volgens Financiën terechtgekomen bij de belastingbetalers in de derde schijf; de Groningse onderzoekers komen uit op het dubbele (16 procent).

Rabbae wil van Vermeend weten of hij de onderzoeksresultaten van De Kam en Sturm onderschrijft en of hij bereid is een onderzoek te laten uitvoeren door een “onafhankelijk onderzoeksinstituut”. VVD-woordvoerder De Korte steunde het verzoek van Rabbae maar dan moet ook worden gekeken naar de effecten van het schrappen van de inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting. Het kabinet Lubbers-Kok heeft drie keer de 'prijscompensatie' voor belasting niet (volledig) doorgevoerd. PvdA-afgevaardigde Van der Ploeg vroeg Vermeend om aandacht te besteden aan de verschillen in onderzoeksmethode.