Honderden mensen weg bij Landbouw

DEN HAAG, 14 SEPT. De komende vier jaar verdwijnen er 450 tot vijfhonderd arbeidsplaatsen bij het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Dat staat in een ambtelijke notitie op het departement waarin onder meer de gevolgen van de bezuinigingen in het regeerakkoord zijn doorgerekend. De bonden stellen dat er een veel groter aantal erbeidsplaatsen in het geding is.

Volgend jaar zal het aantal arbeidsplaatsen al met circa driehonderd worden verminderd. Van de arbeidsplaatsen die tot 1998 moeten verdwijnen, komen er er 270 voor rekening van de uitvoerende diensten, zoals de Algemene Inspectiedienst (AID). Het departement in Den Haag moet 180 banen inleveren. In totaal werken er 10.270 ambtenaren bij het ministerie, binnen- en buitendienst bij elkaar.

De ambtenarenbonden werden gistermiddag door de ambtelijke top geïnformeerd. Daar kregen zij onder meer te horen dat er bij de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) in Wageningen deze kabinetsperiode veertig tot zestig miljoen gulden moet worden bezuinigd. Volgens globale berekeningen van de christelijke ambtenarenbond CFO betekent dat een verlies van ongeveer duizend banen extra. Klappen vallen met name op de Landbouwuniversiteit, verwacht de CFO. Dat betekent nadelige sociaal-economische effecten voor Wageningen en de provincie Gelderland. Een woordvoerder van het ministerie ontkent desgevraagd dat er sprake is van zulke grote bezuinigingen bij de DLO.

“Dit soort operaties staat haaks op het credo 'werk, werk, werk' van minister-president Kok”, zegt CFO-bestuurder D. de Geus. Hij vreest dat ook andere ministeries de komende dagen en weken nog hard zullen worden geconfronteerd met de gevolgen van het regeerakkoord. “Dit is de voorbode van wat andere departementen en rijksdiensten te wachten staat.”

Als gevolg van bezuinigingen waartoe het vorige kabinet had besloten, moeten er nog circa 560 ambtenaren bij Landbouw verdwijnen, aldus de CFO, waarmee volgens de bond het totaal aantal arbeidsplaatsen dat de komende jaren verdwijnt op tweeduizend komt. Dat aantal staat overigens los van de naam die de lopende reorganisatie van het departement draagt: 'LNV op weg naar 2000'.

Het aantal arbeidsplaatsen op het ministerie van landbouw loopt al enkele jaren terug. In 1992 werkten er in totaal nog 11.735 mensen. De verwachting is dat het aantal in de toekomst door verzelfstandiging van overheidsdiensten nog verder daalt tot vier- à vijfduizend.